ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • Wpływ alkoholu na organizm

  0
  05.11.2015
  W umiarkowanych ilościach może pozytywnie wpływać na nasz organizm, ale nie u każdego, nie zawsze i nie każdy rodzaj alkoholu. Skutki wypicia większej jego ilości czujemy już następnego dnia, gdy męczy nas kac, ale czy zdajemy sobie sprawę jak właściwie alkohol wpływa na nasz organizm? Wpływ alkoholu na mózg Zastanawialiście się cza...
 • Odzież dla służb mundurowych, sportowców i nie tylko.

  0
  28.09.2015
              Odzież dla służb mundurowych składa się z kilku elementów m.in. odpowiedniej kurtki, butów, spodni, bluz, bojówek itd. Musi być ona wykonana z materiałów zapewniających komfort pracy. Zarówno odzież jak i obuwie powinny charakteryzować się trwałością wykonania oraz posiadać funkcję przepuszczania ...
 • Pożar w miejscu publicznym – czy jesteś zobowiązany do przeprowadzenia akcji ratunkowej?

  0
  08.06.2015
  Pożar, nawet jeśli wydaje się odległą i rzadką sytuacją, zdarza się stosunkowo często. Jak podają statystyki przygotowane przez Komendę Główną Straży Pożarnej w Polsce, tylko w 2014 roku wybuchło aż 2228 pożarów w budynkach użyteczności publicznej. Jakie podjąć działania w razie wybuchu pożaru i kto jest odpowiedzialny za akcję ewakuacyjn...
 • Historia Straży Pożarnej

  0
  21.05.2015
  Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. prz...
 • Straż pożarna

  0
  21.05.2015
  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Do zadań specja...
 • OZNACZENIA OPERACYJNE SAMOCHODÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  0
  21.05.2015
  Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostkę, z której pochodzi pojazd. z czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazdu wg poniżej zamiesz...
 • Państwowa Straż Pożarna

  0
  21.05.2015
  Państwowa Straż Pożarna  – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Historia Państwową Straż Pożarną powołano ...
 • Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  0
  21.05.2015
  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 4. przyg...
 • Miejsca powstawania pożarów

  0
  21.05.2015
  1.       W rolnictwie: budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże: wiaty, kotłownie), budynki inwentarskie i magazynowe, sterty i stogi, budynki i instalacje przerobu produktów rolnych (młyny, paszarnie itp.), maszyny rolnicze, środki transportu rolnicze, uprawy rolne, łąki, nieużytkowane powierzchnie rolnic...
 • Ochotnicza Straż Pożarna

  0
  21.05.2015
  ORGANIZACJA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w c...
 • Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń

  0
  21.05.2015
  Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęskę żywiołową zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to: - wady oraz nieprawidłowa eksploatacj...
 • Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.

  0
  21.05.2015
  Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru: Zwarta zabudowa oraz występowanie palnych elementów w budynku lub instalacji.  Brak wymaganych oddzieleń przeciwpożarowych umożliwia łatwiejsze rozprzestrzenianie się pożaru.  Niewłaściwe składowanie materiałów oraz brak porządku i czystości - dotyczy zagęszczenia maga...
 • BHP strażaka

  0
  21.05.2015
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków podczas ćwiczeń pożarniczych. 1. Nie może być dopuszczony do ćwiczeń strażak, który nie przedstawi aktualnego orzeczenia lekarskiego. 2. Nie wolno dopuścić do ćwiczeń strażaka, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz potrzebnych umiejętności. 3. N...
 • Przebieg i rozwój pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.

  0
  21.05.2015
  Rozwój pożaru to intensyfikacja procesów spalania. Charakteryzuje go szybkość spalania, temperatura oraz intensywność wymiany gazowej. Szybkość spalania to ilość substancji palnej spalającej się w jednostce czasu na powierzchni spalania. W przypadku spalania się cieczy mówimy o szybkości wypalania czyli obniżania się poziomu cieczy w jedn...
 • Najczęstsze przyczyny pożarów

  0
  21.05.2015
  Przyczyny powstawania pożarów są różne, do najczęściej spotykanych zalicza się: 1. Nieostrożność osób dorosłych  jak i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. płomieniem, zapałkami, itp. np.: • porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów parnych, • palenie tytoniu w miejscach podatny...
 • Grupy pożarów

  0
  21.05.2015
  W zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania pożary dzielą się na 4 grupy: A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia, np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, stoma, B - pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących s...
 • Materiały palne

  0
  21.05.2015
  Materiały palne Wszystkie materiały można podzielić na: - niepalne, -palne.   Materiałem niepalnym nazywamy taki materiał, którego próbki poddane badaniom w określonych warunkach i czasie, nie zapalają się, nie wydzielają palnych gazów mogących zapalić się od płomienia umieszczonego nad powierzchnią próbki, oraz ni...
 • Zjawiska towarzyszące procesowi spalania

  0
  21.05.2015
  Wynikiem procesu spalania jest: - wydzielanie się gazów palnych, - wydzielanie się gazów toksycznych, - powstawanie dymu. Rodzaje i ilość powstających przy spalaniu gazów palnych zależy przede wszystkim od rodzaju palącego się materiału oraz od ilości powietrza w strefie spalania. Do gazów palnych powstających przy spalaniu...
 • Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

  0
  21.05.2015
  Na zewnątrz płonącego pomieszczenia pożar może się rozprzestrzenić przez wszelkiego rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna. Przez otwory okienne przeniesienie ognia może nastąpić: - bezpośrednio - na skutek zapalenia sąsiedniego obiektu (pomieszczenia) przez wydobywające się na zewnątrz płomienie, - pośredni...
 • Stan osobowy i funkcje w sekcjach, zadania i czynności funkcyjnych w sekcji.

  0
  21.05.2015
  Ochotnicze Straże Pożarne, w zależności od wyposażenia dzielą się na straże typu M i S. W OSP typu M brak jest stałego środka transportu, a sprzęt gaśniczy umieszczony jest na przyczepie lub ładowany w czasie alarmu na podstawiony środek transportu. Są to jednostki lokalnego działania.  OSP typu S wyposażone są w typowe samocho...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.