Zasady użytkowania naszych witryn

Korzystanie z tej witryny oraz wszytskich witryn z nią powiązanych oznacza:

  • akceptację zasad jej użytkowania
  • akceptację regulaminu użytkowników
  • akceptację polityki cookies

Zasady użytkowania

Zasady użytkowania wityn w Projekcie WORTALE.NET oraz innych projekatch realizowanych przez przez Soluma

Korzystanie ze stron
Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na stronach w projekcie WORTALE.NET wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu.

Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronach w projekcie WORTALE.NET może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze stron w projekcie WORTALE.NET. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Artykuł oznaczony „Artykuł opublikowany przez Partnera serwisu.” lub „Artykuł opublikowany przez Partnera serwisu.” lub podobnie – to artykuł dostarczony przez firmę lub osobę współpracującą z naszymi portalami. Artykuły mogą zawierać treści reklamowe oraz linki reklamowe. Artykuły mogą był płatne lub bezpłatne. Korzystając z naszych portali użytkownicy akceptują taką formę umieszczania reklamy oraz sposób informowania o tym, że artykuł zawiera reklamy.

Istnieje możliwośc skorzystania z materiałów (zdjęcia, filmy, artykuły, etc.) za odpowiednią opłatą - osoby zainteresowane prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego

Ograniczenia odpowiedzialności
Strony w projekcie WORTALE.NET mają charakter tylko edukacyjny. Autorzy umieszczanych tu informacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystywania informacji pochodzących ze stron. Wszystkie materiały zawarte w tych serwisach, są naszą własnością lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie. Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości . Wszystkie użyte na stronach serwisu nazwy firm, produktów, czcionek, logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

Dane wysyłane przez użytkowników
Poprzez umieszczenie swoich komentarzy, opinii, pozwoleń, zdjęć i filmów na stronach w projekcie WORTALE.NET i  innych tytułach wydawanych przez projekt WORTALE.NET ( lub przesłanie ich na nasze konta e-mail, lub wyrażenie zgody poprzez e-mail ) Internauci / użytkownicy/ współpracownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne i wieczyste publikowanie, edytowanie i cytowanie tych treści na łamach stron w projekcie WORTALE.NET oraz w innych tytułach wydawanych przez projekt WORTALE.NET

 

Regulamin użytkowników

Regulamin użytkowników korzystających z witryn w prijekcie WORTALE.NET oraz witryn powiązanych z projektem.

 

Polityka Cookies


Uwagi

Twórcy projektu WORTALE.NET mogą w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując powyższe informacje. Ponieważ powyższe informacje witryny są wiążące dla użytkownika, należy sprawdzać co pewien czas czy nie uległy one zmianom. Niektóre informacje mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach w projekcie WORTALE.NET


Polecane:


Więcej w tym dziale:


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.