Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Wskaźniki oceny hałasu

  0
  01.06.2015
  Istnieje wiele wskaźników oceny klimatu akustycznego miast i obszarów (1, 2, 3). Do podstawowych wskaźników oceny, które są związane z hałasem drogowym, należą: Wskaźnik W wskazujący procentowy stosunek długości Lx tras komunikacyjnych miasta (obszaru), o poziomie hałasu LAX% (poziom statystyczny dźwięku A), do dług...
 • Sposób ustalania wartości wskaźników hałasu

  0
  01.06.2015
  LDWN , LN , LAeqD , LAeqN pobierz dokument:
 • Wartości progowe poziomów hałasu

  0
  01.06.2015
  Przekroczenie wartości progowych hałasu podanych poniżej powoduje zaliczenie obszaru chronionego akustycznie do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Lp. ...
 • Poziomy hałasu w kabinach i pomieszczeniach przemysłowych

  0
  01.06.2015
  PN-N-01307:1994 - Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy, którym jest kabina lub pomieszczenie przemysłowe nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy. Lp. Stanowisko pracy Równoważny poziom dź...
 • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

  0
  01.06.2015
  1. Wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które stosowane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powie...
 • Wartości NDN hałasu w miejscu pracy

  0
  01.06.2015
  Wartości NDN hałasu w miejscu pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz.1833). Hałas słyszalny Hałas słyszalny w środowisku pracy jest char...
 • Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

  0
  01.06.2015
  PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych - od źró...
 • Dzienna ekspozycja na hałas

  0
  01.06.2015
  Dzienna ekspozycja na hałas jest to pomiar średniej energii dźwięków, które Twoje ucho słyszy w ciągu dnia. Miarą dziennej ekspozycji na hałas jest połączenie 2 czynników: poziomu hałasu, na który jesteś narażony i czasu jego trwania. Wielkość dziennej ekspozycji na hałas jest bezpośrednio powiązana z ryzykiem uszk...
 • Niektóre zagadnienia z akustyki

  0
  01.06.2015
  Fale dźwiękowe nazywa się inaczej akustycznymi. Fale dźwiękowe są rodzajem fal mechanicznych, podłużnych. Wynika to z faktu, że ich propagacja zachodzi dzięki rozchodzeniu się drgań cząsteczek ośrodka wzdłuż prostej, która pokrywa się z kierunkiem rozchodzenia się fali. Ponieważ ośrodek sprężysty zawsze będzie dążył do...
 • Akustyka w architekturze wnętrz cz1.

  0
  01.06.2015
  Architektura przestrzeni domowej jest nierozerwalnie związana z akustyką. Układ funkcjonalny, kubatura wnętrza oraz materiały zastosowane na podłodze, ścianach i suficie mają ogromny wpływ na sposób rozchodzenia się fali dźwiękowej, a tym samym na akustykę przestrzeni. Komfortowym pod względem akustyki wnętrzem określa...
 • Akustyka w architekturze wnętrz cz2. - Nowoczesne systemy modyfikacji akustycznej.

  0
  01.06.2015
  Przed przystąpieniem do projektowania wnętrza należy się zastanowić nad warunkami akustycznymi przestrzeni. Jeżeli warunki przestrzenne wskazują na możliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk dźwiękowych warto wykonać audyt akustyczny, który podpowie właściwe rozwiązania. Adaptacja akustyczna polega na wprowadzeniu do...
 • Akustyka wnętrz - kino domowe

  0
  01.06.2015
  Wywiad z jackiem Niezgodą. Wywiad ukazał się w miesięczniku "Podłogi i Ściany" nr 7, lipiec.   "Podłogi i ściany" - W ostatnim okresie bardzo popularne stały się zestawy kina domowego. Jak często inwestorzy decyduję się na profesjonalne przygotowanie wnętrz przeznaczonych na kina domowe? ...
 • Wnętrze przyjazne akustycznie

  0
  01.06.2015
  Jak najlepiej zaplanować rozkład pomieszczeń (sypialnia, łazienka, kotłownia itp.) w domu mieszkalnym, aby był on "przyjazny" pod względem akustycznym, a współmieszkańcy nie przeszkadzali sobie wzajemnie? Jacek Niezgoda - Komfort akustyczny jest parametrem subiektywnym, na jego odczuwanie mają wpływ drgani...
 • Akustyka w suchej zabudowie

  0
  01.06.2015
  W ostatnim okresie w polskim budownictwie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z akustyką obiektów budowlanych. Architekci i inżynierowie mają podczas planowania i projektowania budynków zadanie ograniczenia istniejącego hałasu. Wymagani dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych są o...
 • Stereofoniczne systemy domowe

  0
  01.06.2015
  W eksperymentach prowadzonych przez Bell Laboratories jeszcze w latach trzydziestych używano 3 odrębnych kanałów dźwiękowych, początki techniki stereofonicznej związane były z 4-7 kanałami, natomiast gdy w 1958 roku opracowano format stereofonii domowej, użyto tylko dwu kanałów. Dlaczego? Dwa niezależne kanały (praw...
 • Wstęp / Początki dźwięku surround

  0
  01.06.2015
  W obiegu znajduje się dziś tak wiele systemów dźwięku otaczającego, że nawet inżynierowie akustycy mają trudności z rozróżnieniem i samych systemów, i rozmaitych standardów wielokanałowego sprzętu akustycznego. Spróbuję tu przedstawić dokładną historię dźwięku otaczającego wraz z przeglądem najnowszych konstrukcji oraz...
 • Dźwięk filmowy Dolby Stereo

  0
  01.06.2015
  W 1976 roku Dolby Laboratories wprowadziło nowa technologię zapisu dźwięku, przeznaczoną dla filmu 35-mm - Dolby Stereo. Dotychczasowy zapis na ścieżkach magnetycznych nie był kompatybilny z pierwszymi filmami monofonicznymi z lat trzydziestych gdzie zapis odbywał się na ścieżce optycznej. W celu zapewnienia kompaty...
 • DVD - nowe oblicze Dolby Surround Digital

  0
  01.06.2015
  Jak dotąd największą rewolucję na rynku związaną z techniką cyfrową wywołało wprowadzenie płyty CD., dziś zresztą już nikt nie wątpi w wyższość tego zapisu nad analogowym Wielokanałowy dźwięk cyfrowy ma natomiast szansę zrewolucjonizować sposób reprodukcji dźwięku w domu i wnieść nowy składnik do oceny jakości dźwięku ...
 • Nadejście ery dźwięku cyfrowego

  0
  01.06.2015
  W lipcu 1992 roku po raz pierwszy został zaprezentowany nowy format dźwiękowy dla filmu 35mm Dolby Stereo Surround Digital. Charakterystyczną cechą tego systemu jest to, że pomiędzy otworkami taśmy filmowej zlokalizowano cyfrową ścieżkę optyczną nowego systemu sześciokanałowego (rys. 9). Ścieżka analogowa, także optycz...
 • THX czyli kino domowe

  0
  01.06.2015
  Okazuje się, że najwyższej jakości sprzęt i mnogość kanałów nie gwarantują jeszcze przeniesienia akustyki kina do domu. Konieczne były dalsze badania i określenie specyficznych wymagań, jakie spełniać powinien sprzęt kina domowego. Potrzebna jest radykalna korekcja tonalnego zrównoważenia i przestrzenności dźwięku, ...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.