Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Literatura

  0
  01.06.2015
  Literatura Kovalgin "Wybrane zagadnienia stereofonii" B. Urbański "Elektroakustyka" Warszawa: WNT 1993 P. Pruchnicki SAT - Audio - Video 10/1995 str. 22-25 J. Samuła Radioelektronik Audio HiFi - Video 3/1996 str. 43-44 J. Samuła Radioelektronik Audio HiFi - Video 8/1997 str. 51-53 Elektor 10...
 • Dokonywanie nagrań w systemie Dolby Surround

  0
  01.06.2015
  Podstawowe wymagania przy nagraniach Dolby Surround to to, że konsoleta mikserska musi mieć co najmniej 4 szyny wyjściowe, na które miksowane są poszczególne kanały. Reżyserka powinna być zasilana dźwiękiem surround w celu bieżącego odsłuchu nagrywanego materiału muzycznego. W skład niezbędnego sprzętu do dobrego na...
 • Różnica między kolumną a zestawem głośnikowym

  0
  01.06.2015
  "Kolumna głośnikowa"- to pojęcie pojawia się przeważnie w instrukcjach obsługi, opisach, używają go sprzedawcy oraz sami producenci. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby robili to tylko w odniesieniu do kolumn głośnikowych. Niestety takie określenie jest mylnie używane także do określania zestawów głośnik...
 • Czy warto samodzielnie budować zestawy głośnikowe ?

  0
  01.06.2015
  Pytanie to stawia sobie wiele osób, które zamierzają skompletować lub wymienić na lepszy swój domowy sprzęt grający. Wiadomo bowiem, że kolumny to wydatek niebagatelny, a bez nich nie ma mowy o dobrym dźwięku. Prowadzi to często do rozważań nad materialną opłacalnością własnoręcznego konstruowania zestawów głośnikowych...
 • Zakłócenia elektromagnetyczne

  0
  01.06.2015
  W przeszłości zjawiska zakłóceń elektromagnetycznych postrzegane były stopniowo, jako coraz bardziej znaczące, współmiernie do stopnia rozwoju technologii półprzewodnikowej. Długoletnie badania zakłóceń elektromagnetycznych, zarówno pochodzenia naturalnego jaki i tych nieodłącznie związanych z pracą urządzeń techniczny...
 • Lista programów wspomagających obliczenia z zakresu akustyki środowiska

  0
  01.06.2015
  Zewhalas92 ver.4.x HPZ'2001 Program LEQ Professional v.6.x H_DROG v.4.x STREFA SON1 ENVIRA NODEL WWD, AZAJ, TZAJ, KSR, PARK Program Hałas i Ochrona Metoda ITB 315 Metoda Transprojekt Powyżej zestawiono polskie programy i metody obliczeniowe wspomagające obliczenia z zakresu akustyk...
 • Wymagania prawne w ochronie środowiska w Polsce /ustawa 2001

  0
  01.06.2015
  10.9 Ochrona przed hałasem Zasadnicze znaczenie dla tej materii mają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r., która definiuje hałas jako dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Traktowany jest on na gruncie tej ustawy jako emisja rozumiana jako wprowadzana bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku d...
 • Wartości dopuszczalne hałasu

  0
  01.06.2015
  Wartości dopuszczalne hałasu Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.   Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002...
 • Wymagania prawne w ochronie środowiska w Polsce /ustawa 2007

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, c...
 • Pomiary hałasu maszyn i urządzeń

  0
  01.06.2015
  Pomiary hałasu maszyn i urządzeń   Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.   Dz.U. 2006 nr 32 poz...
 • Prawo ochrony środowiska i mapy akustyczne

  0
  01.06.2015
  Prawo ochrony środowiska i mapy akustyczne   Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.   Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o ...
 • Pomiary hałasu w środowisku

  0
  01.06.2015
  Pomiary hałasu w środowisku Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.   Dz.U. 2003 nr 59 poz. 529 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego...
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych...

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U.04.275.2732 z dnia 28 grudnia 2004 r.) ...
 • Pozostałe akty prawne

  0
  01.06.2015
  Pozostałe akty prawne Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.   Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645 - Rozpo...
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW   z dnia 18 maja 2004 r.   w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych   (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r. Nr 114 poz. 1193) Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o wa...
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r., Nr 232, poz. 2330 z późn. zm.) Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita...
 • USTAWA rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - cz2

  0
  01.06.2015
  Art. 51. 1. W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu funduszu, zwany dalej "Prezesem", i jego dwaj zastępcy. Prezesa powołuje i odwołuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Pełnomocnika zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 2. Zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nad...
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820 ze zm.)       Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z ...
 • USTAWA rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - cz1

  0
  01.06.2015
  USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 123, poz. 776)   Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uni...
 • USTAWA o pomocy społecznej -cz 4

  0
  01.06.2015
  2) w art. 5: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na któr...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.