Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Głośne szczekanie

  0
  02.06.2015
  Psy już tak mają, że lubią sobie poszczekać w najmniej odpowiednim momencie – szczególnie, gdy za ścianą znajduje się wredny sąsiad. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem. Problemy te m...
 • T Silence C 40 – cicha architektura

  0
  02.06.2015
  Uciążliwości akustyczne w budownictwie to nienamacalny problem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Lekceważony, powoduje zmęczenie a nawet stany chorobowe u osób wystawionych na działanie hałasu. Gwarancją komfortu dźwiękowego są maty wygłuszające T Silence C 40 firmy Tegola. Akustyka - T Silence C 40...
 • Cichy dom

  0
  02.06.2015
  Hałas atakuje wszędzie – w pracy, w szkole, w sklepie, na ulicy. Przynajmniej w domu chcielibyśmy od niego odpocząć. Aby tak się stało, spełnionych musi zostać wiele warunków. Zgodnie z obowiązującymi normami, poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 decybeli w ciągu dnia i 30 d...
 • Wyciszenie komputera - podstawy

  0
  02.06.2015
  Najczęstszą przyczyną generowania hałasu przez komputer są pracujące głośno podzespoły (np. dyski twarde, napędy optyczne) oraz elementy chłodzące np. procesor, kartę graficzną. Czym wyższa temperaturę osiągają podzespoły komputera - tym szybciej (a więc i głośniej) muszą pracować wentylatory chłodzące poszczególne ele...
 • Szkolne dźwięki pod kontrolą

  0
  02.06.2015
  Wakacje w szkołach i uczelniach to okres napraw, remontów i przygotowań do nowego roku pracy. Dobrze, jeśli oprócz strony estetycznej zadbano również o optymalną akustykę szkolnych pomieszczeń Wokół szkolnictwa trwają wciąż dyskusje nad nowymi sposobami przekazywania wiedzy i programami, które mają uatrakcyjnić nauk...
 • Przerwa na ciszę

  0
  02.06.2015
  Hałas na korytarzach szkolnych i zła akustyka sal lekcyjnych może przekładać się na rosnące - mimo przerw - zmęczenie uczniów i trudności w koncentracji. Oprócz nowoczesnej i ciekawej estetyki sufity podwieszane mogą kształtować optymalną akustykę pomieszczeń szkół i uczelni. Długi dzwonek zwiastuje to co za chwilę ...
 • HAŁAS W PRACY A UTRATA SŁUCHU

  0
  02.06.2015
  Codzienna ekspozycja na nadmierny hałas w miejscu pracy jest pierwszym czynnikiem przyczyniającym się do utraty słuchu wśród społeczności pracujących. Lata pracy w hałaśliwych warunkach znacząco zwiększają ryzyko pojawienia się poważnych trudności ze słuchem i szumem w uszach. Zostało to potwierdzone przez badania b...
 • UBYTKI SŁUCHU U NAUCZYCIELI

  0
  02.06.2015
  Dzieci i młodzież potrafią być bardziej hałaśliwi niż buldożery, maszyny ciężkie czy młoty pneumatyczne. Ci, którzy uczą i opiekują się dziećmi ponoszą tego konsekwencje. Nauczyciele cierpią w wyniku istniejącego wokół hałasu. Dotyczy to prawie 70% nauczycieli uczących w klasach oraz 80% nauczycieli i doradców naucz...
 • Redukcja i ograniczanie hałasu

  0
  02.06.2015
  Eliminowanie lub ograniczanie nadmiernego hałasu w miejscu pracy to nie tylko prawny obowiązek pracodawców. Zadanie to leży równieżw interesie organizacji. Im bardziej bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, tym mniejsze prawdopodobieństwo kosztownych absencji, wypadków i zmniejszonej wydajności. W niniejszym opracowaniu...
 • UBYTKI SŁUCHU U POLICJANTÓW I MYŚLIWYCH

  0
  02.06.2015
  Huk wystrzałów z pistoletu stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania słuchu. Odgłosy strzałów z broni palnej sięgają 132-165dB, stanowią zatem ogromne niebezpieczeństwo dla słuchu. Badania przeprowadzone w Polsce i obejmujące grupy 18 myśliwych i 28 policjantów pokazały, iż 72,2% myśliwych cierpi z powodu ...
 • Droga do sukcesu

  0
  02.06.2015
  Hałas może stanowić problem w wielu miejscach pracy, a nie tylko na placach budowy czy w fabrykach. Jest on obecny wszędzie, począwszyod gospodarstw rolnych po bary, szkoły i sale koncertowe. Niezależnie od miejsca pracy, należy wyróżnić trzy podstawowe działania, dzięki którym można uniknąć szkód wyrządzonych pracowni...
 • Eliminacja źródła hałasu

  0
  02.06.2015
  Eliminacja źródła hałasu to najskuteczniejszy sposób zapobiegania ryzyku w odniesieniu do pracowników, który należy zawsze brać pod uwagę w przypadku planowania nowego sprzętu lub miejsc pracy. Przyjęcie polityki „zero hałasu lub niski poziom hałasu” to zwykle najbardziej ekonomiczny sposób zapobiegania i o...
 • Wszystko o ochronie słuchu w pytaniach i odpowiedziach

  1
  02.06.2015
  W jakich sytuacjach należy zapewnić ochronę słuchu pracownikowi ? Co jest lepsze: nauszniki czy zatyczki, o ile tłumią hałas, i jak to sprawdzić ? Jak dobrać odpowiednią ochronę słuchu ? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule... Co należy wiedzieć o wyborze urządzeń ochrony słuchu? Ludz...
 • Środki ochrony

  0
  02.06.2015
  Środki ochrony zbiorowej Wszędzie tam, gdzie hałasu nie udaje się ograniczyć u źródła, należy podejmować działania służące ograniczeniu ekspozycji pracowników na hałas. Mogą one obejmować zmianę: - miejsca wykonywania pracy – pochłanianie dźwięków w pomieszczeniu (np. dźwiękochłonny sufit) może istotnie wpłyn...
 • Ustawodawstwo

  0
  02.06.2015
  W 2003 r. wydano dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałas). Dyrektywa ta ma zostać przeniesiona do ustawodawstwa krajowego wszystkich państw członkow...
 • Informacja i szkolenie

  0
  02.06.2015
  Pracownicy powinni zostać poinformowani i przeszkoleni w zakresie identyfikacji i postępowania z różnymi rodzajami ryzyka związanego z hałasem. Program szkoleń powinien obejmować zagadnienia związane z: - rodzajami występującego ryzyka i sposobami jego eliminacji lub ograniczania, - wynikami oceny ryzyka oraz wszelki...
 • Co to jest hałas i jak go scharakteryzować?

  0
  02.06.2015
  Hałas to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na zmysł i narząd słuchu, na inne zmysły oraz inne części organizmu człowieka [1, 5]. Hałas, podobnie jak inne dźwięki, to drgania wprawionych w ruch cząsteczek powietrza rozchodzące się w postaci fal akustycznych. Podstawowymi...
 • Skutki oddziaływania hałasu na organizm ludzki

  0
  02.06.2015
  Negatywne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka jest utożsamiane przede wszystkim z bezpośrednim oddziaływaniem na narząd słuchu [1, 5]. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy od poziomu ciśnienia akustycznego oraz czasu trwania narażenia, czyli tzw. „dawki” hałasu. Innymi słowy, im wyższy jest poziom...
 • Źródła hałasu w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Hałas jest najpowszechniejszym zagrożeniem występującym w środowisku życia i pracy. W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych około 13 milionów osób, co stanowi ponad jedną trzecią ogółu ludności. W zbadanej zbiorowości pracowników zatrudnionych w 2004 r., obejmującej 4,76 mln osób, p...
 • Przepisy prawne i normy dotyczące hałasu

  0
  02.06.2015
  Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w środowisku pracy są zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i zharmonizowanych normach europejskich oraz w przepisach krajowych wdrażających postanowienia tych dyrektyw i polskich normach stanowiących oficjalne tłumaczenia norm europejskich. W niniejszym opracowaniu zostały p...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.