Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu ze względu na ochronę słuchu zostały określone w załączniku 2. do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [12]. Hałas ...
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Pomiary hałasu w środowisku pracy wykonywane są w celu ustalenia poziomu narażenia ludzi na działanie hałasu na stanowiskach pracy oraz w innych miejscach, w których mogą przebywać ludzie. Uzyskane wyniki pomiarów porównuje się z wartościami określonymi w przepisach i normach w celu określenia ryzyka zawodowego związan...
 • Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie ochrony przed hałasem

  0
  02.06.2015
  Obowiązki pracodawców dotyczące ochrony pracowników przed nadmiernym hałasem są określone w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych wdrażających do prawa polskiego postanowienia tych dyrektyw (patrz rozdział 5). Pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami zwi...
 • Ochronniki słuchu

  0
  02.06.2015
  Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników, oraz ich stos...
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia

  0
  02.06.2015
  Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy pracownicy podlegają wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Paragraf 6. tego artykułu mówi, że koszty tych badań or...
 • Metody ograniczania zagrożenia hałasem w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Metody ograniczania zagrożenia hałasem można podzielić na administracyjno- prawne i techniczne [1, 6]. Metody administracyjno-prawne obejmują wszelkie uregulowania prawne, to jest uchwały Rady Ministrów, ustawy sejmowe, rozporządzenia, zarządzenia oraz pozostałe przepisy i normy techniczne, mające na celu ograniczen...
 • Bibliografia

  0
  02.06.2015
  1. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2001. 2. Hałas infradźwiękowy – Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) 2001, nr 2 (28). 3. Hałas ultradźwiękowy – Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) 2001,...
 • Hałas w miejscu pracy - Polska - lata 2000-2004

  0
  02.06.2015
  Wprowadzenie Co najmniej 15 proc. pracowników w Polsce odczuwa hałas przez cały czas pracy. Hałas powoduje zmęczenie, stres i nieracjonalne zachowanie, niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Nadmierny hałas w pracy skutkuje utratą sprawności narządu słuchu, a w konsekwencji trwałym, obustronnym ub...
 • Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w 2004 r

  0
  02.06.2015
  Zwalczanie hałasu w miejscu pracy Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Informacja prasowa Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w 2004 r.:  - brak aktualnych pomiarów hałasu - w 1 283 zakładach, w których zatrudnionych było 18 850 pracowników  - brak opracowania i zastosowani...
 • CZYSTSZE POWIETRZE = LEPSZE SŁYSZENIE

  0
  02.06.2015
  Myśląc o ochronie środowiska i jego wpływie na stan zdrowia człowieka najczęściej przychodzą nam do głowy choroby układu oddechowego. Zadymione, zatrute spalinami miasta to bolączka wielu rodziców, których dzieci zapadają na zapalenia oskrzeli, płuc, astmę czy infekcje będące wynikiem alergii oddechowej. Tyczasem okazu...
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami

  0
  02.06.2015
  Wraz z rozwojem techniki i przemysłu na całym świecie wiążą się nie tylko najnowocześniejsze wynalazki i wzrost produkcji ale także liczne skutki uboczne wzmożonej działalności przemysłowej. Człowiek zafascynowany swoimi coraz większymi możliwościami początkowo nie zwracał uwagi na te niezamierzone skutki swojej działa...
 • JAK UCHRONIĆ USZY PRZED HAŁASEM?

  0
  02.06.2015
  Najlepszą obroną przed utratą słuchu wywołaną hałasem jest pozostawanie z dala od niebezpiecznie hałaśliwych rejonów. Gdy przebywasz jednak w hałaśliwym otoczeniu, noś urządzenia chroniące uszy. Wszelkie urządzenia i przyrządy chroniące uszy pomagają w zapobieganiu utraty słuchu, o ile noszone są prawidłowo. Pamięta...
 • Czym jest hałas? Jak się przed nim chronić?

  0
  02.06.2015
  Na początek warto zdefiniować pojęcie hałasu. Najprościej rzecz ujmując są to dźwięki , które w danej chwili są niepożądane przez dana osobę. Jest to więc pojęcie dość subiektywne, ponieważ dany dźwięk może być odbierany przez jedną osobę już jako hałas, natomiast innej dźwięk ten może nie przeszkadzać. Ponieważ nas...
 • Projekty akustyczne - O istocie projektowania w akustyce

  0
  02.06.2015
  Często stajecie Państwo przed koniecznością wyciszenia istotnego źródła hałasu znajdującego się na terenie Waszego zakładu. Wówczas pierwsze pytanie jakie się pojawia związane jest z kosztem realizacji inwestycji. Dopiero następne pytania dotyczą: skuteczności projektowanego zabezpieczenia, terminów realizacji, spos...
 • Zieleń jako element ekranujący

  0
  02.06.2015
  artykuł w formacie pdf poniżej
 • Systemy wyciszania odgłosów kroków na klatkach schodowych

  0
  02.06.2015
  Spokojny sen projektantów, inwestorów i lokatorów. Schöck Tronsole® - systemy wyciszania odgłosów kroków na klatkach schodowych Akustyka - Spokojny sen projektantów, inwestorów i lokatorów. Schöck Tronsole<sup>®</sup> - systemy wyciszania odgłosów kroków na klatkach schodowych Systemy Schöck Tro...
 • Budowlana izolacja akustyczna

  0
  02.06.2015
  O dobrą akustykę w budynku trzeba zadbać już na poziomie projektu. Nadmierny hałas nie tylko zmniejsza komfort mieszkania, ale również negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie i samopoczucie. Szczególnie w przypadku terenów mieszkalnych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz szpitali normy budowlane szczegółowo regulu...
 • Walcz z hałasem - okna

  0
  02.06.2015
  Kiedy niespodziewanie zostajemy wybudzeni ze snu, cierpi na tym nie tylko nasze samopoczucie, ale również zdrowie. Wykonywane już od samego rana roboty drogowe, radosne okrzyki dzieci idących do szkoły czy odgłosy pojazdów komunikacji miejskiej to tylko niektóre przykłady docierających do nas dźwięków. Skoro jednak pew...
 • Izoluj od dźwięków - płyty z wełny drzewnej

  0
  02.06.2015
  Nowością w tegorocznej ofercie Knauf Insulation są płyty z wełny drzewnej Heraklith BM, które zapewniają doskonałą izolację akustyczną. Heraklith BM to lekka płyta budowlana z wełny drzewnej, wiązana magnezytem o wysokiej dokładności wymiarowej. Szczególnie przydatna jest w budownictwie drewnianym i zabudowie wnętrz...
 • Hydropanel - ochrona przed hałasem

  0
  02.06.2015
  Hydropanel firmy Euronit to nowoczesna płyta z włóknocementu, przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki odporności na wilgoć, uderzenia i wysokiej izolacyjności akustycznej konstruowanych przegród, Hydropanel zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie zwykła płyta kartonowo-gipsowa już nie wystarcza. Hydropanel...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.