Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Wewnątrzuszny, aktywny ochronnik słuchu - ochrona przed hałasem

  0
  02.06.2015
  AEP-1 Wewnątrzuszny, aktywny ochronnik słuchu AEP-1 to indywidualny, wewnątrzuszny ochronnik wykonywany na miarę ucha, zaprojektowany specjalnie do eliminowania hałasów impulsowych, generowanych przez broń palną czy urządzenia przemysłowe. Ochronniki te zawierają mikrofon, głośnik, regulator głośności oraz ultra sz...
 • Nakładki na słuchawki

  0
  02.06.2015
  Słuchawki douszne, szczególnie te wysokiej jakości jak Sennheiser, Shure czy Westone, wybierane są przez najbardziej wymagających klientów – stacje radiowe i TV, dźwiękowe ekipy filmowe, największe sceny muzyczne, najlepsze ekipy nagłośnieniowe. Pełne wykorzystanie tego sprzętu jest jednak możliwe dopiero przy za...
 • Pasywny ochronnik słuchu dla osób używających broni palnej - ochrona przed hałasem

  0
  02.06.2015
  STOPGUN. Pasywny ochronnik słuchu dla osób używających broni palnej STOPGUN to najlepsze pasywne ochronniki słuchu dla osób, które zawodowo lub hobbistycznie używają broni palnej i chcą chronić swój słuch przed bardzo szkodliwym działaniem hałasu impulsowego. Wystrzał pistoletu generuje bardzo krótki, ale jednocześn...
 • Zatyczki EarSoft - firmy Robod - ochrona przed hałasem

  0
  02.06.2015
  Zatyczki EarSoft (nr ES-01-001) Ear * Najbardziej popularne zatyczki na rynku polskim.     * Wykonane są z wolno rozprężającej się, przyjaznej dla środowiska pianki poliuretanowej.     * Zapewniają równy rozkład nacisku, dający elastyczność i dobrą izolację przy zachowaniu optymalnej ...
 • Zatyczki na pałąku - firmy Robod - ochrona przed hałasem

  0
  02.06.2015
  Zatyczki na pałąku 1310 3M     * Bardzo lekkie zatyczki na pałąku o wadze tylko 13 g.     * Kulisty kształt zatyczek nadaje się idealnie dla osób, które niechętnie używają zatyczek o kształtach stożkowych, które penetrują kanał uszny.     * Zatyczki są przeznaczone do w...
 • Zatyczki na sznurku - firmy Robod - ochrona przed hałasem

  0
  02.06.2015
  Zatyczki na sznurku - firmy Robod Zatyczki na sznurku UltraFit (nr UF-01-000) Ear     * Zatyczki UltraFit (nr UF-01-000) są przeznaczone dla osób wymagających wysokiej wygody.     * Fabrycznie uformowane wkładki (o kształcie "choinki") zapewniają wysoką skuteczność tłumien...
 • MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

  0
  02.06.2015
  *MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej* 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20 lok. 88 tel. (022) 624 38 98; fax (022) 624 39 98 e-mail: biuro@miwo.pl Misją MIWO - Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (w skrócie - MIWO) jest kształtowanie w świadomości społe...
 • EKO-TON

  0
  02.06.2015
  nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "EKO-TON" profil działalności: pomiary hałasu i drgań w środowisku, ekspertyzy z zakresu akustyki środowiska, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, projektowanie środków przeciwhałasowych adres:  41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 24/7 telef...
 • Profon Acoustics

  0
  02.06.2015
  Nazwa Firmy: Profon Acoustics Profil działalności: Akustyka to szeroki dział wiedzy. Obejmuje ona m.in. zagadnienia związane z hałasem środowiskowym i wnętrz, elektroakustykę,  akustykę słuchu i mowy realizację dźwięku, analizę sygnałów i wiele innych. Nasza oferta obejmuje profesjonalne usługi projektowe, pomi...
 • PROCESY WIBROAKUSTYCZNE - Generacja dźwięku

  0
  02.06.2015
  1.2. GENERACJA DŹWIĘKU Znając już istotę falową dźwięku możemy przejść do zapoznania się ze sposobem jego generacji w zastosowaniu do wibroakustyki maszyn. Analizując zaś hałas generowany przez dowolną maszynę, jak np. na rys. 1.1., można rozróżnić wiele elementów i układów będących źródłami hałasu, a ogólniej dźwię...
 • Wibroakustyka stosowana - wprowadzenie

  0
  01.06.2015
  Szybki rozwój techniki w ostatnich dziesięcioleciach spowodował wzrost niezamierzonych skutków, których masowość i nasilenie zaczyna zagrażać człowiekowi, środowisku i jego wytworom. Do takich niekorzystnych zjawisk można zaliczyć towarzyszące każdemu procesowi wytwórczemu zjawiska wibroakustyczne – drgania i hał...
 • Wibroakustyka stosowana - wstęp

  0
  01.06.2015
  Wibroakustykę, przedmiot niniejszego skryptu, stworzyła potrzeba redukcji stale wzrastających w przemyśle poziomów drgań i hałasu, których źródłem są maszyny i urządzenia. Łączy ona w sobie podejście metodyczne i wyniki badań nauk podstawowych stosowanych (mechaniki i akustyki) z zasobem wiedzy i doświadczeniem inżynie...
 • Hałas

  0
  01.06.2015
  Hałas PN-81/N-01306 - Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne. PN-N-01307:1994 - Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. PN-86/N-01321 - Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia ...
 • Hałas środowiskowy - przemysłowy

  0
  01.06.2015
  Hałas środowiskowy - przemysłowy   PN-ISO 1996-1:1999 - Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury. PN-ISO 1996-2:1999 - Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. ...
 • Wykaz dyrektyw UE dotyczących hałasu

  0
  01.06.2015
  Samochody: poziom hałasu Dyrektywa Rady 70/157/EEC z 6 lutego 1970 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów motorowych Dyrektywa Komisji 73/350/EEC z 7 listopada 1973 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 70/157/EEC Dyrektywa Rady ...
 • Moc akustyczna

  0
  01.06.2015
  Moc akustyczna PN-EN ISO 3743-1:1998 - Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych.  Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (zastępuje PN-84/N-01331). ...
 • Hałas na stanowisku pracy

  0
  01.06.2015
  Hałas na stanowisku pracy PN-EN ISO 11200:1999 - Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach. PN-EN ISO 11201:1999 - ...
 • Drogowe urządzenia przeciwhałasowe

  0
  01.06.2015
  Drogowe urządzenia przeciwhałasowe PN-EN 1793-1:2001 - Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1. Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku. PN-EN 1793-2:2001 - Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania...
 • Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne

  0
  01.06.2015
  Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne   PN-EN ISO 11546-1:2000 - Akustyka. Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów. Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji). PN-EN ISO 11546-2:2000 - Akustyka. Wyznaczanie właściwości dźwiękoizolacyjnych obudów. ...
 • Akustyka budowlana - normy i wymagania ogólne

  0
  01.06.2015
  Akustyka budowlana - normy i wymagania ogólne   PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem PN-87/B02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budy...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.