Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Dźwięk surround w domu

  0
  01.06.2015
  W 1958 roku, gdy wprowadzono płyty długogrające z zapisem stereofonicznym, dźwięk o jakości hifi był rarytasem. W latach osiemdziesiątych wysokiej klasy systemy stereofoniczne w domu stały się praktycznie normą. Technika audio, podobnie jak video, rozszerzała się obejmując nowe źródła sygnału (kasety magnetofonowe, Com...
 • Podstawowe pojęcia akustyki

  0
  01.06.2015
  "Akustyka jest to dziedzina bardzo szeroka obejmująca swym zakresem bardzo szerokie spektrum wiedzy od ultradźwięków przez hałas aż po realizację dźwięku." Akustyka, dział fizyki badający teoretycznie i doświadczalnie zjawiska dźwiękowe, ultradźwiękowe i infradźwiękowe. Wyróżnia się akustykę ogólną (zaj...
 • PROCESY WIBROAKUSTYCZNE - Drgania i fale w układach sprężystych

  0
  16.10.2016
  Procesy wibroakustyczne (WA) będziemy rozumieli jako ogół zjawisk dynamicznych, mechanoakustycznych, jakie mają miejsce w maszynach, urządzeniach i specjalnych konstrukcjach (np. taśmociąg, zwałowarka). Zjawiska te to drgania, hałas, dźwięk powietrzny i materiałowy oraz pulsacje medium w przestrzeniach, roboczych maszy...
 • Projekty akustyczne - O istocie projektowania w akustyce

  0
  02.06.2015
  Często stajecie Państwo przed koniecznością wyciszenia istotnego źródła hałasu znajdującego się na terenie Waszego zakładu. Wówczas pierwsze pytanie jakie się pojawia związane jest z kosztem realizacji inwestycji. Dopiero następne pytania dotyczą: skuteczności projektowanego zabezpieczenia, terminów realizacji, spos...
 • PROCESY WIBROAKUSTYCZNE - Generacja dźwięku

  0
  02.06.2015
  1.2. GENERACJA DŹWIĘKU Znając już istotę falową dźwięku możemy przejść do zapoznania się ze sposobem jego generacji w zastosowaniu do wibroakustyki maszyn. Analizując zaś hałas generowany przez dowolną maszynę, jak np. na rys. 1.1., można rozróżnić wiele elementów i układów będących źródłami hałasu, a ogólniej dźwię...
 • Wibroakustyka stosowana - wprowadzenie

  0
  01.06.2015
  Szybki rozwój techniki w ostatnich dziesięcioleciach spowodował wzrost niezamierzonych skutków, których masowość i nasilenie zaczyna zagrażać człowiekowi, środowisku i jego wytworom. Do takich niekorzystnych zjawisk można zaliczyć towarzyszące każdemu procesowi wytwórczemu zjawiska wibroakustyczne – drgania i hał...
 • Wibroakustyka stosowana - wstęp

  0
  01.06.2015
  Wibroakustykę, przedmiot niniejszego skryptu, stworzyła potrzeba redukcji stale wzrastających w przemyśle poziomów drgań i hałasu, których źródłem są maszyny i urządzenia. Łączy ona w sobie podejście metodyczne i wyniki badań nauk podstawowych stosowanych (mechaniki i akustyki) z zasobem wiedzy i doświadczeniem inżynie...
 • Mapy akustyczne

  0
  01.06.2015
  Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem...
 • Mapy akustyczne miast - mapy strategiczne

  0
  01.06.2015
  Wykonywane są przez wojewodów na podstawie Dyrektywy 2002/49/WE. Wszystkie polskie miasta o liczbie ludności powyżej 250 tys. mieszkańców muszą mieć sporządzoną mapę akustyczną do końca czerwca 2007 roku, a rok później tj. do końca czerwca 2008 roku - opracowany program ochrony przed hałasem. Zgodnie z powyższą dyrekty...
 • Mapy akustyczne zakładów przemysłowych

  0
  01.06.2015
  Mapy akustyczne zakładów przemysłowych wykonuje się najczęściej w celu określenia zasięgu uciążliwego oddziaływania akustycznego danego zakładu. Są one niezbędne do określenia terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem, liczby ludności i posesji zagrożonych hałasem oraz prognozowania zmian klimatu akustycznego wokół ...
 • Mapy cyfrowe

  0
  01.06.2015
  1. Pojęcie map cyfrowych i systemów GIS Najbardziej oczywistą formą prezentacji informacji przestrzennych jest mapa. Tradycyjne mapy na nośnikach papierowych, foliach kliszach itp. określa się jako analogowe. Ich nowoczesnym odpowiednikiem są mapy cyfrowe oraz w szerszym ujęciu systemy informacji geograficznej GIS. ...
 • Mapy akustyczne w Polsce (r.2001)

  0
  01.06.2015
  Plany akustyczne miast w Polsce (opracowano na podstawie Raportu NIK "Ochrona przed hałasem na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem głównych tras komunikacyjnych" grudzień 2001 r Obecnie opracowane są plany akustyczne miast średnich dla 17 z nich tj. 20% wszystkich i 33,3% objętych pomiarami. ...
 • Niektóre zagadnienia z akustyki

  0
  01.06.2015
  Fale dźwiękowe nazywa się inaczej akustycznymi. Fale dźwiękowe są rodzajem fal mechanicznych, podłużnych. Wynika to z faktu, że ich propagacja zachodzi dzięki rozchodzeniu się drgań cząsteczek ośrodka wzdłuż prostej, która pokrywa się z kierunkiem rozchodzenia się fali. Ponieważ ośrodek sprężysty zawsze będzie dążył do...
 • Akustyka w architekturze wnętrz cz1.

  0
  01.06.2015
  Architektura przestrzeni domowej jest nierozerwalnie związana z akustyką. Układ funkcjonalny, kubatura wnętrza oraz materiały zastosowane na podłodze, ścianach i suficie mają ogromny wpływ na sposób rozchodzenia się fali dźwiękowej, a tym samym na akustykę przestrzeni. Komfortowym pod względem akustyki wnętrzem określa...
 • Akustyka w architekturze wnętrz cz2. - Nowoczesne systemy modyfikacji akustycznej.

  0
  01.06.2015
  Przed przystąpieniem do projektowania wnętrza należy się zastanowić nad warunkami akustycznymi przestrzeni. Jeżeli warunki przestrzenne wskazują na możliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk dźwiękowych warto wykonać audyt akustyczny, który podpowie właściwe rozwiązania. Adaptacja akustyczna polega na wprowadzeniu do...
 • Akustyka wnętrz - kino domowe

  0
  01.06.2015
  Wywiad z jackiem Niezgodą. Wywiad ukazał się w miesięczniku "Podłogi i Ściany" nr 7, lipiec.   "Podłogi i ściany" - W ostatnim okresie bardzo popularne stały się zestawy kina domowego. Jak często inwestorzy decyduję się na profesjonalne przygotowanie wnętrz przeznaczonych na kina domowe? ...
 • Wnętrze przyjazne akustycznie

  0
  01.06.2015
  Jak najlepiej zaplanować rozkład pomieszczeń (sypialnia, łazienka, kotłownia itp.) w domu mieszkalnym, aby był on "przyjazny" pod względem akustycznym, a współmieszkańcy nie przeszkadzali sobie wzajemnie? Jacek Niezgoda - Komfort akustyczny jest parametrem subiektywnym, na jego odczuwanie mają wpływ drgani...
 • Akustyka w suchej zabudowie

  0
  01.06.2015
  W ostatnim okresie w polskim budownictwie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z akustyką obiektów budowlanych. Architekci i inżynierowie mają podczas planowania i projektowania budynków zadanie ograniczenia istniejącego hałasu. Wymagani dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych są o...
 • Stereofoniczne systemy domowe

  0
  01.06.2015
  W eksperymentach prowadzonych przez Bell Laboratories jeszcze w latach trzydziestych używano 3 odrębnych kanałów dźwiękowych, początki techniki stereofonicznej związane były z 4-7 kanałami, natomiast gdy w 1958 roku opracowano format stereofonii domowej, użyto tylko dwu kanałów. Dlaczego? Dwa niezależne kanały (praw...
 • Wstęp / Początki dźwięku surround

  0
  01.06.2015
  W obiegu znajduje się dziś tak wiele systemów dźwięku otaczającego, że nawet inżynierowie akustycy mają trudności z rozróżnieniem i samych systemów, i rozmaitych standardów wielokanałowego sprzętu akustycznego. Spróbuję tu przedstawić dokładną historię dźwięku otaczającego wraz z przeglądem najnowszych konstrukcji oraz...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.