Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Wskaźniki oceny hałasu

  0
  01.06.2015
  Istnieje wiele wskaźników oceny klimatu akustycznego miast i obszarów (1, 2, 3). Do podstawowych wskaźników oceny, które są związane z hałasem drogowym, należą: Wskaźnik W wskazujący procentowy stosunek długości Lx tras komunikacyjnych miasta (obszaru), o poziomie hałasu LAX% (poziom statystyczny dźwięku A), do dług...
 • Sposób ustalania wartości wskaźników hałasu

  0
  01.06.2015
  LDWN , LN , LAeqD , LAeqN pobierz dokument:
 • Wartości progowe poziomów hałasu

  0
  01.06.2015
  Przekroczenie wartości progowych hałasu podanych poniżej powoduje zaliczenie obszaru chronionego akustycznie do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Lp. ...
 • Poziomy hałasu w kabinach i pomieszczeniach przemysłowych

  0
  01.06.2015
  PN-N-01307:1994 - Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy, którym jest kabina lub pomieszczenie przemysłowe nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy. Lp. Stanowisko pracy Równoważny poziom dź...
 • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

  0
  01.06.2015
  1. Wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które stosowane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powie...
 • Wartości NDN hałasu w miejscu pracy

  0
  01.06.2015
  Wartości NDN hałasu w miejscu pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz.1833). Hałas słyszalny Hałas słyszalny w środowisku pracy jest char...
 • Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

  0
  01.06.2015
  PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych - od źró...
 • Dzienna ekspozycja na hałas

  0
  01.06.2015
  Dzienna ekspozycja na hałas jest to pomiar średniej energii dźwięków, które Twoje ucho słyszy w ciągu dnia. Miarą dziennej ekspozycji na hałas jest połączenie 2 czynników: poziomu hałasu, na który jesteś narażony i czasu jego trwania. Wielkość dziennej ekspozycji na hałas jest bezpośrednio powiązana z ryzykiem uszk...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.