Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Hałas

  0
  01.06.2015
  Hałas PN-81/N-01306 - Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne. PN-N-01307:1994 - Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. PN-86/N-01321 - Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia ...
 • Hałas środowiskowy - przemysłowy

  0
  01.06.2015
  Hałas środowiskowy - przemysłowy   PN-ISO 1996-1:1999 - Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury. PN-ISO 1996-2:1999 - Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. ...
 • Wykaz dyrektyw UE dotyczących hałasu

  0
  01.06.2015
  Samochody: poziom hałasu Dyrektywa Rady 70/157/EEC z 6 lutego 1970 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów motorowych Dyrektywa Komisji 73/350/EEC z 7 listopada 1973 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 70/157/EEC Dyrektywa Rady ...
 • Moc akustyczna

  0
  01.06.2015
  Moc akustyczna PN-EN ISO 3743-1:1998 - Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych.  Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (zastępuje PN-84/N-01331). ...
 • Hałas na stanowisku pracy

  0
  01.06.2015
  Hałas na stanowisku pracy PN-EN ISO 11200:1999 - Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach. PN-EN ISO 11201:1999 - ...
 • Drogowe urządzenia przeciwhałasowe

  0
  01.06.2015
  Drogowe urządzenia przeciwhałasowe PN-EN 1793-1:2001 - Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1. Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku. PN-EN 1793-2:2001 - Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania...
 • Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne

  0
  01.06.2015
  Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne   PN-EN ISO 11546-1:2000 - Akustyka. Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów. Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji). PN-EN ISO 11546-2:2000 - Akustyka. Wyznaczanie właściwości dźwiękoizolacyjnych obudów. ...
 • Akustyka budowlana - normy i wymagania ogólne

  0
  01.06.2015
  Akustyka budowlana - normy i wymagania ogólne   PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem PN-87/B02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budy...
 • Hałas maszyn - określanie, deklarowanie i weryfikacja emisji

  0
  01.06.2015
  Hałas maszyn - określanie, deklarowanie i weryfikacja emisji PN-EN 27574-1:1997 - Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 1. Informacje ogólne i definicje. PN-EN 27574-2:1997 - Akustyka. Statystyczn...
 • Akustyka budowlana - pochłanianie, czas pogłosu, inne

  0
  01.06.2015
  Akustyka budowlana - pochłanianie, czas pogłosu, inne PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej (zastępuje PN-83/B-02155). PN-EN ISO 3382:2001 - Akustyka. Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi. ...
 • Hałas wentylatorów, tłumik hałasu, izolacje akustyczne

  0
  01.06.2015
  Hałas wentylatorów, tłumik hałasu, izolacje akustyczne   PN-EN 25136:1997 5136 - Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory. Metoda kanałowa. PN-EN ISO 7235:1998 - Akustyka. Metody pomiaru tłumików kanałowych. Tłumienie wtrącenia, hałas ...
 • Akustyka budowlana - izolacyjność akustyczna

  0
  01.06.2015
  Akustyka budowlana - izolacyjność akustyczna PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania (zastępuje PN-87/B-02151.03). PN-EN ISO 717-1:...
 • Ochrona słuchu, ochronniki słuchu

  0
  01.06.2015
  Ochrona słuchu, ochronniki słuchu PN-EN 26189:2000 - Akustyka. Pomiar progu słyszenia tonów w przewodnictwie powietrznym na potrzeby ochrony słuchu. PN-EN 1999:2000 - Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem. ...
 • Drgania mechaniczne

  0
  01.06.2015
  Drgania mechaniczne PN-EN 1033:2000 - Drgania działające na kończyny górne. Laboratoryjne pomiary drgań na powierzchni uchwytu maszyny prowadzonej ręcznie. Postanowienia ogólne. PN-EN 1033:2000 - Drgania mechaniczne. Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe. Wyma...
 • Drgania w budynkach

  0
  01.06.2015
  Drgania w budynkach PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. PN-88/B-02171 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.   źródło: http://www.eko-ton.pl/
 • Elektroakustyka

  0
  01.06.2015
  Elektroakustyka PN-EN 60318-1:2001 - Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Symulator ucha przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych. PN-EN 60318-2:2001 - Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Tymczasowa wersja sprzęgacza akustycznego przeznacz...
 • Hałas instalacji wodociągowych

  0
  01.06.2015
  Hałas instalacji wodociągowych   PN-93/M-751000.01 - Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Metoda pomiaru. PN-93/M-75100.02 - Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urzą...
 • Pojazdy, statki, statki powietrzne

  0
  01.06.2015
  Pojazdy, statki, statki powietrzne   PN-90/S-04052 - Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania. PN-92/S-04051 - Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. wymagania i badania. PN-ISO 2923:2001 - A...
 • Pozostałe normy

  0
  01.06.2015
  PN-EN 457:1998 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania (zastępuje PN-86/N-08014). PN-EN ISO 266:2000 - Akustyka. Zalecane częstotliwości pomiarowe. PN-EN 21683:2000 - Akustyka. Zalecane wielkości o...
 • Projekt dyrektywy: Dyrektywa COM(2000) 468 final

  0
  01.06.2015
  Projekt DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,  Uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a zwłaszcza jego artykuł 175 ustęp 1,  Uwzględniając projekt Komisji, ...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.