Język polski

Dział o językoznawstwie (lingwistyka). poruszamy zagadnienia gramatyki języka polskiego. Informacje o typologii lingwistycznej - i wiele innych... Redaktor Naczelny: Grzegorz Jagodziński
 • Ebooki - co warto czytać?

  0
  01.03.2016
  Dyskryminacja ebooków? Zwolennicy ebooków narzekają, że są dyskryminowani przez wydawnictwa, które mimo wszystko wolą drukować książki, niż oferować je w elektronicznej wersji.  Ich teorię mógłby potwierdzić fakt, że na sto książek zebranych przez magazyn Time i okrzykniętych pozycjami koniecznymi do przeczytan...
 • Co zyskujesz korzystając z audiobooków i ebooków edukacyjnych?

  0
  15.01.2016
  Czas Przeważnie działa na naszą niekorzyść. Dlatego technologia wychodzi nam naprzeciw, aby pomóc zorganizować się i móc się rozwijać zawsze i wszędzie. Największą chyba zaletą ebooków edukacyjnych jest ich mobilność. Możesz czytać je gdziekolwiek jesteś – w komunikacji miejskiej, w podróży, w poczekalni, podc...
 • Osobliwości polskiej ortografii

  0
  11.01.2016
  Choć polska ortografia jest w dużym stopniu fonetyczna, nie zawsze dana litera odpowiada konkretnej głosce. Przedstawiam tu kilka związanych z tym problemów. 1. 5 dźwięków zadziąsłowo-palatalnych zapisywanych jest trojako, w zależności od ich pozycji: literami ć, dź, ń, ś, ź przed spółgłoską lub na końcu w...
 • Systemy transkrypcji

  0
  05.09.2015
  Uwaga: jeśli widzisz kwadraciki zamiast symboli: f́, ȯ, ȵ, ɛ, t͇, y̨, ɨ̃, ʦ̑, zapoznaj się z treścią tej strony. Aby obejrzeć wszystkie użyte tu symbole, musisz mieć zainstalowany font Code2000 lub TITUS Cyberbit Basic. Inne fonty Unicode, w tym Arial Unicode i Lucida Sans Unicode, nie zawierają wszystkich potrzebnych ...
 • Fonetyka języka polskiego: samogłoski, spółgłoski

  0
  05.09.2015
  Choć ortografia polska nie zawsze dostarcza pewnych wskazówek dotyczących wymowy, zasada „czytaj tak, jak jest napisane” może być stosowana w o wiele większym stopniu niż np. w języku angielskim. Nieco gorzej wygląda stosowanie zasady „pisz tak, jak mówisz”. Polska ortografia ignoruje liczne asy...
 • Języki łużyckie

  0
  05.09.2015
  Erwin Hannusch, Niedersorbisch praktisch und verständlich, który można nabyć tutaj. Z podręcznika tego pochodzą zamieszczone poniżej przykłady. Język dolnołużycki – dolnoserbski Alfabet dolnołużycki A B C Č Ć D E Ě F a bej cej če...
 • Dialekt czy język kaszubski

  0
  05.09.2015
  Etnolekt, język, dialekt Mianem etnolektu określa się w miarę jednolitą mowę jakiejś wyodrębnionej grupy etnicznej. Nie wdając się w szczegóły, wśród etnolektów można wyodrębnić języki i dialekty, przy czym języki są kategorią nadrzędną. Jak zaznaczono w innym miejscu, istnieje szereg kryteriów wyróżniania granic mi...
 • Język a dialekt

  0
  05.09.2015
  Czy dany etnolekt nazwiemy językiem czy dialektem, jest sprawą umowną. Aby jednak uniknąć bałaganu nazewniczego powinno się stosować jakieś jasne kryteria. Jak dotąd najlepiej sprawdza się – i jest powszechnie stosowane – kryterium subiektywne. Jeśli osobnik X spotyka osobnika Y i mogą swobodnie rozmawia...
 • Stanowisko języka polskiego wśród innych języków

  0
  05.09.2015
  Pozycja polskiego wśród języków słowiańskich Język polski należy do grupy stosunkowo bliskich sobie języków słowiańskich. W porównaniu z innymi zachował wiele archaicznych rysów. Najbliżej spokrewnione są z nim języki: kaszubski – właściwie będący pozostałością języka pomorskiego; dialekty kaszubskie są ...
 • Gramatyka języka polskiego: Przedmowa

  0
  05.09.2015
  Wiele utartych, „szkolnych” poglądów na niektóre zjawiska gramatyczne uznaje się w szeregu współczesnych prac za przestarzałe czy wręcz błędne. Stąd niektóre przedstawione tu propozycje mogą wydawać się kontrowersyjne. Zapraszam wszystkich tutaj do dyskusji, jak również do krytyki w takich przypadkach. Z...
 • Nowe formy nauczania języków obcych

  0
  05.09.2015
  Zajęcia grupowe bądź indywidualne przez internet Chcesz uczyć się języka obcego przez internet, a zarazem czuć się jak na zajęciach grupowych? Dzięki nauce języków online możesz połączyć swoje ulubione miejsce do nauki z komunikacją z innymi słuchaczami oraz lektorem. Czas poświęcany na poznawanie nowego języka całk...
 • Skróty i symbole

  0
  05.09.2015
  Języki i dialekty akad. – akadyjski, alb. – albański, ałt. – ałtajski, anatol. – anatolijski, ang. – angielski, arab. – arabski, aram. – aramejski, arch. – archaiczny, att. – attycki, aw. – awestyjski, azer. – azerski, bałt. &...
 • Zasady transliteracji

  0
  05.09.2015
  Transliteracja cyrylicy W języku serbsko-chorwackim używa się zarówno cyrylicy, jak i alfabetu łacińskiego (obecnie z przyczyn czysto politycznych mówi się o odrębnych językach serbskim, chorwackim, bośniackim, ale z językoznawczego punktu widzenia taki podział jest całkowicie bezzasadny). Dla tego języka nie potrze...
 • Sortowanie leksykograficzne

  0
  05.09.2015
  W artykule tym nie będą omawiane mechanizmy sortujące wyrazy, wbudowane do wielu języków programowania. Student informatyki nie znajdzie tu wskazówek, jak rozwiązać zadanie domowe. Tematem będzie natomiast przygotowanie i wstępna obróbka danych przeznaczonych do posortowania. Zagadnienie to zainteresuje zapewne osoby c...
 • Typologia liczebników

  0
  05.09.2015
  Omówione przykłady zostały ułożone w pierwszym rzędzie według występującej w danym języku bazy czyli podstawowej jednostki, na której opiera się tworzenie liczebników złożonych. W dziś używanych językach najczęstszą bazą jest 10, i jej wpływ widoczny jest nawet tam, gdzie występuje inna jednostka podstawowa, np. przy n...
 • Więcej o typologii syntaktycznej

  0
  05.09.2015
  Zanim będą możliwe dalsze rozważania na temat typologii syntaktycznej, musimy zająć się znaczeniem pojęć, które są używane w sposób dość dowolny w różnych źródłach. Przechodniość W gramatyce polskiej przyjmuje się powszechnie, że czasownik jest przechodni, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z następujących wa...
 • Typologia syntaktyczna i kontensywna

  0
  05.09.2015
  Każdy tekst w dowolnym języku jest modelowany jako uporządkowany ciąg jednostek składowych – zdań złożonych, zdań prostych, grup nominalnych, wyrazów (nie zawsze muszą występować wszystkie te rodzaje), które dzielą się z kolei na podjednostki o określonych funkcjach – morfemy, a te na podjednostki jeszcze n...
 • Wstęp do typologii

  0
  05.09.2015
  Pojęcie i rodzaje związków składniowych Jest chyba rzeczą zrozumiałą, że nawet bardzo obszerny słownik nie wystarczy, by mógł zaistnieć język. Do tego, aby można było przekazać sensowną i zrozumiałą informację, konieczne są reguły, dzięki którym z wyrazów można budować różne wyrażenia, zwroty i zdania, inaczej mówią...
 • W poszukiwaniu prajęzyka

  0
  05.09.2015
  Metoda poszukiwań Można próbować odtwarzać różne elementy języka prasłowiańskiego, stosunkowo najłatwiej jednak odtworzyć jest prasłowiańskie wyrazy. W każdym języku istnieją dwa źródła słownictwa, które najczęściej jest przedmiotem badań pokrewieństwa języków i językowej prehistorii. Sporą część stanowią zazwyczaj ...
 • Język polski wśród języków świata

  0
  05.09.2015
  Język polski należy do grupy stosunkowo bliskich sobie języków słowiańskich. W porównaniu z innymi zachował wiele archaicznych rysów. Najbliżej spokrewnione są z nim języki: kaszubski – właściwie będący pozostałością języka pomorskiego; dialekty kaszubskie są używane na obszarze między Łebą a Zatoką Gdańską...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.