Kryminalistyka

Dział specjalistyczny omawiający zagadnienia związana z kryminalistyką: entomologia, medycyna sądowa, daktyloskopia, cheiloskopia, otoskopia

 • Detektywistyka, kryminologia, kryminalistyka – czy warto studiować?

  0
  13.02.2017
  Detektywistyka to coraz bardziej popularny kierunek studiów. Można na nim zdobywać wiedzę już w kilkunastu miastach w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę także kierunki zbliżone, takie jak kryminologia czy kryminalistyka, to ofertę taką można znaleźć już na większości uczelni w naszym kraju. Większość studentów zapewne ...
 • Czy partner mnie zdradza – zadanie dla detektywa

  0
  08.02.2017
  To wcale nie zakrojone na szeroką skalę poszukiwania osób zaginionych ani medialne sprawy karne stanowią najbardziej popularną kategorię zleceń, które trafiają do biur detektywistycznych. Zdecydowanie najpopularniejsza grupą zadań realizowanych przez nasze, a zapewne także każde inne biuro detektywistyczne, są tak zwan...
 • Badanie pisma, podział pisma

  0
  17.10.2016
  W cyklu rozwoju ontogenetycznego człowieka wykształcają się indywidualne cechy pisma, czyli następuje jego personalizacja. Na cechy pisma ma wpływ również odrębność płciowa, co jest związane z odmienną motoryką. Personalizacja wiąże się z rozkładem pisma na podłożu, więc z rysunkiem poszczególnych liter i ciągiem li...
 • Prewencja kryminalna - jak wybrać najlepszą uczelnię?

  0
  20.06.2016
  Prewencja kryminalna Prewencja kryminalna to specjalizacja, która ma zapobiegać przestępczości i popełnianiu wykroczeń. Obejmuje nie tylko uczniów szkół, ale i ludzi w różnych fazach życia. Ma za zadanie przeciwdziałać różnego rodzaju zjawiskom kryminalnym. Można zatem stwierdzić, że do pełnienia tej funkcji nadają ...
 • Przestępstwa komputerowe - cechy charakterystyczne

  0
  18.04.2016
  Przestępczość komputerowa to wszelkie działania przestępne związane z elektronicznym przekazywaniem danych i zasobami informatycznymi przy użyciu technologii informatycznej. Cechy charakterystyczne przestępczości komputerowej: Ofiara często jest nieświadoma, że jej system został zaatakowany Rzadko składane s...
 • Wersje kryminalistyczne

  0
  29.02.2016
  „Kiedy wyeliminuje się wszytko co niemożliwe, cokolwiek pozostanie, choćby nie wiem jak nieprawdopodobne, musi być prawdą." Sherlock Holmes Wersje kryminalistyczne to oparte na materiałach sprawy alternatywne hipotezy dotyczące zdarzenia, jego przyczyn i skutków, które wymagają zweryfikowania. Przy...
 • Wariografia, wariograf

  0
  06.02.2016
  Organizm reaguje na stany emocjonalne zmianami fizjologicznymi. Są to zmiany widoczne - ruchy wyrazowe, jak na przykład mimika twarzy i ruchy pantomimiczne - gesty, postawa, a także zmiany ukrwienia twarzy, czy drżenie głosu. Zmiany niewidoczne, to te które zachodzą "wewnątrz" ciała, w najważniejszych układ...
 • portret pamięciowy - część 3

  0
  27.11.2015
  Opisywanie cech dynamicznych Cechy dynamiczne, to takie, które ulegają zmianom, to znaczy pojawiają się i znikają, mogą być związane bezpośrednio z fizjonomią albo z motoryką ciała, a także nawyki i umiejętności. Zaliczymy do nich: Sposób trzymania całej postaci, głowy i rąk: - swobodna, sztywna postać, - głowa wy...
 • Ślady cieplne - termoskopia

  0
  05.09.2015
  Promieniowanie podczerwone (infrared - IR) jest promieniowaniem elektromagnetycznym, którego długość fal mieści się pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Podczerwień bliska charakteryzuje się pasmami 0,7-5 µm, średnia to 5-30 µm, a daleka 30-1000 µm. Promieniowanie podczerwone jest e...
 • Skradzione pierścionki zaręczynowe

  0
  27.08.2015
  Kradzież na Lazurowym Wybrzeżu Nie do końca szczęśliwa okazała się dla kierowcy Formuły 1 Jensona Buttona i jego żony wizyta w St. Tropez. Z willi, w której mieszkała para, skradziono wtedy wiele cennych przedmiotów, między innymi imponujący pierścionek zaręczynowy o wartości 250 tysięcy dolarów. Sportowiec znalazł ...
 • Fonoskopia – decydujący dowód w sprawie

  0
  12.05.2015
  Każda strona dochodząca swoich roszczeń czy broniąca się przed sądem, musi swoje racje udowodnić. Temu służą między innymi dokumenty, które mogą mieć różną postać – poza dokumentami trzeba jednak wskazać na zeznania świadków czy nagrania. Przedstawione w procesie sądowym dowody są często poddawane ekspertyzie,...
 • Pożary i wybuchy

  0
  12.05.2015
  Pożary powstają w sposób niezamierzony (zaprószenie ognia, zwarcie w instalacji, wybuch gazu) albo też na skutek działania celowego nastawionego np. na zniszczenie śladów w wyniku działania wysokich temperatur i akcji ratowniczej. Żeby pożar powstał potrzebny jest materiał, który będzie się palił, tlen i źródło ciep...
 • Źródła i środki dowodowe

  0
  12.05.2015
  Termin dowód odnosi się do: - źródła, z którego pochodzą wiadomości – źródło dowodowe - procesu uzyskiwania wiadomości – czynności procesowo-kryminalistyczne - uzyskanych wiadomości, na podstawie których można wnioskować - środek dowodowy - procesu myślowy w przebiegu dowodzenia – wnioskow...
 • portret pamięciowy - część 2

  0
  12.05.2015
  Ustalanie i opisywanie cech statycznych Cechy zewnętrzne są albo statyczne, czyli stałe i niezmienne albo dynamiczne, czyli zmienne i funkcjonalne. Do cech należą niezmienne części ciała i ich właściwości morfologiczne, jak budowa, kształt, wielkość, barwa oraz charakterystyczne cechy wyglądu. Ustalając cechy statyczn...
 • portret pamięciowy - część 1

  0
  12.05.2015
  Pomimo zmieniającej się mody i dziwnej chęci ludzkości do poddawania się jej wymogom i upodabniania do reszty społeczeństwa pod względem ubioru i fryzury, każdy z nas wygląda inaczej i posiada indywidualne cechy wyglądu, które pozwalają go zidentyfikować, nie tylko rodzinie i znajomym, ale także policji. Tożsamość c...
 • Wyjaśnianie przypadków fałszywych pomówień przy zastosowaniu badań poligraficznych (wariograficznych) cz2

  0
  12.05.2015
  Korzystając z badań poligraficznych należy pamiętać, że biegły w tej dziedzinie badań pomaga jedynie ustalić prawdę subiektywną, a więc prawdę osoby badanej. Jak ta prawda subiektywna osoby badanej ma się do prawdy obiektywnej to już zupełnie inna sprawa. Możliwość przeprowadzenia badań poligraficznych /wariograficz...
 • Wyjaśnianie przypadków fałszywych pomówień przy zastosowaniu badań poligraficznych (wariograficznych) cz1

  0
  12.05.2015
  Edward Lewandowski, Łukasz Lewandowski W prawie karnym, ale nie tylko, zdarzają się sytuacje, że jedynym w zasadzie dowodem są zeznania świadka, pokrzywdzonego czy też od pewnego czasu świadka koronnego. Badania ludzkiego mózgu prowadzone od kilkunastu lat z wykorzystaniem emisyjnej tomografii pozytronowej /PET...
 • Fonoskopia

  0
  12.05.2015
  Fonoskopia (z gr. phone - dźwięk, skopeo - patrzę) jest działem badań kryminalistycznych, który zajmuje się badaniem utrwalonej mowy,identyfikacją osób i sygnałów akustycznych, identyfikacją urządzeń do rejestracji i transmisji, badaniem warunków akustyczno-technicznych nagrania. Do badań służą nagrania wykonane prz...
 • Modus operandi

  0
  12.05.2015
  To charakterystyczne przedmiotowe, taktyczne i techniczne elementy celowego i optymalnego działania, bezpośrednio związanego z realizacją przestępstwa, determinowane cechami oraz właściwościami przestępcy, pozwalającymi na wersyjne wnioskowanie o nim. Swój początek określenie modus operandi wzięło od sformułowanej p...
 • Balistyka i badanie broni - część 2

  0
  12.05.2015
  Amunicja W badaniach kryminalistycznych bierze się pod uwagę wymiary naboju, jego kształt i ciężar, materiał użyty do produkcji naboju i łuski, producenta, serię i rok produkcji. Cechy grupowe określa się też na podstawie zespolenia pocisku z łuską, kształtu kryzy, masy pocisku i łuski, składu chemicznego i bu...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.