Kryminalistyka

Dział specjalistyczny omawiający zagadnienia związana z kryminalistyką: entomologia, medycyna sądowa, daktyloskopia, cheiloskopia, otoskopia

 • Kryminalistyka - część 2

  0
  12.05.2015
  Modus operandi Hanausek T., Modus operandi i alibi - ewolucja znaczenia pojęć, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 8/1978; Solarz A., Podstawowe źródła informacji o modus operandi. Problemy Kryminalistyki 40/1962. Widacki J., O taktyce kryminalistycznej kilka refleksji historycznych [w:] Taktyka...
 • Kryminalistyka - część 3

  0
  12.05.2015
  Zabezpieczanie śladów Goc M., Kryminalistyczno-procesowe aspekty zabezpieczenia śladów, „Wojskowy Przegląd Prawniczy", nr 3/1985. Hanusek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywczej, cz. 1, Wydawnictwo MSW, Warszawa 1978. Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007. Hołys...
 • Kryminalistyka - część 1

  0
  12.05.2015
  Kryminalistyka Grassberger R., Hans Gross [w:] Pioneers in Criminology, London 1960; Gross H., F. Geerds, Handbuch der Kriminalistik, Berlin 1977-1978; Jaegermann K., Widacki J., Zmiany paradygmatu medycyny sądowej i kryminalistyki, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2/1986, t. 36, s. 85-90; Konieczny J., Me...
 • Medycyna sądowa - część 3

  0
  12.05.2015
  Na podstawie: Erazm Baran "Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych" w AMSIK   I. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane) 4. Gross A.: Zbrodnicze porażenie prądem el...
 • Medycyna sądowa - część 4

  0
  12.05.2015
  Na podstawie: Erazm Baran "Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych" w AMSIK I. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane) 1. Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.:...
 • Medycyna sądowa - część 1

  0
  12.05.2015
  Augustyniak K., Medycyna sądowa i psychiatria, Szczytno 1995. Bednarek J., Śliwka K., Problemy z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu osób dorosłych, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 2004, t. 54, nr 4, s. 264-270. Di Maio V. J., Di Maio D.: Medycyna sądowa. Wydanie I...
 • Medycyna sądowa - część 2

  0
  12.05.2015
  Na podstawie: Erazm Baran "Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych" w AMSIK  I. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane) 1. Jabłoński C., Sybirska H.: Przydatność...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.