Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • Formalności związane z pogrzebem

  0
  14.03.2017
  Niezależnie od tego czy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, czy w szpitalu – należy poprosić lekarza o wystawienie karty zgonu. To konieczne, by móc załatwić formalności w urzędzie. Musimy też wybrać i zawiadomić zakład pogrzebowy. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pracownicy zakładu odbiorą ciało z domu, ...
 • Zasady ratownicze - ratownictwo techniczne w KSRG

  0
  18.07.2016
  Jako przykład ratownictwa technicznego można podać przykład psa, krowy, czy sarny uwięzionej w dziurze, studni czy jakiejś szczelinie. Strażacy z pewnością życzyliby sobie wezwań tylko do takich akcji ratunkowych, gdzie w większości przypadków zwierzakowi udaje się pomóc, a oni sami mogą z uśmiechem na twarzy wrócić do...
 • Sprawność urządzeń górniczych a bezpieczeństwo górników.

  0
  12.02.2016
  Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo w ogólnym tego słowa rozumieniu, ale przede wszystkim chodzi o to bezpieczeństwo w pracy. Są bowiem zawody, które są w tak zwanej grupie ryzyka zawodowego – to zawody, których wykonywanie może być niebezpieczne dla naszeg...
 • Jakimi metodami można leczyć hemoroidy?

  0
  26.01.2016
  Hemoroidy – inaczej guzki krwawnicze – uszczelniają kanał odbytu oraz pomagają panować nad oddawaniem stolca i gazów. W momencie, gdy pojawia się impuls nerwowy odczuwany jako parcie, guzki opróżniają się z krwi. Jeżeli są one rozciągnięte, wypełniają się zbyt dużą ilością krwi oraz nie usuwają jej w całośc...
 • Masz opryszczkę? Pamiętaj o tych zasadach!

  0
  25.01.2016
  W trosce o zdrowie swoje i innych osób: często myj ręce korzystaj z osobistego ręcznika do twarzy ograniczaj pocałunki w okresie objawowym opryszczki nie dotykaj swędzących pęcherzyków – możesz przenieść wirusa na inne części ciała, na przykład do nosa czy do oczu stosuj pomadki z filtrem UV –...
 • Najczęstsze przyczyny poronień

  0
  23.12.2015
  Diagnostyka poronień Jeśli doszło do poronienia, warto wykonać badanie cytogenetyczne (badanie kariotypu), które pozwala wykryć nieprawidłowości w liczbie i budowie chromosomów. Daje również możliwość oceny, jakie jest prawdopodobieństw donoszenia kolejnej ciąży. 1. Nieprawidłowości genetyczne Poronienia mogą ...
 • Wpływ alkoholu na organizm

  0
  05.11.2015
  W umiarkowanych ilościach może pozytywnie wpływać na nasz organizm, ale nie u każdego, nie zawsze i nie każdy rodzaj alkoholu. Skutki wypicia większej jego ilości czujemy już następnego dnia, gdy męczy nas kac, ale czy zdajemy sobie sprawę jak właściwie alkohol wpływa na nasz organizm? Wpływ alkoholu na mózg Zast...
 • Odzież dla służb mundurowych, sportowców i nie tylko.

  0
  28.09.2015
              Odzież dla służb mundurowych składa się z kilku elementów m.in. odpowiedniej kurtki, butów, spodni, bluz, bojówek itd. Musi być ona wykonana z materiałów zapewniających komfort pracy. Zarówno odzież jak i obuwie powinny charakteryzować się trwałością wykonania oraz posiadać fun...
 • Pożar w miejscu publicznym – czy jesteś zobowiązany do przeprowadzenia akcji ratunkowej?

  0
  08.06.2015
  Pożar, nawet jeśli wydaje się odległą i rzadką sytuacją, zdarza się stosunkowo często. Jak podają statystyki przygotowane przez Komendę Główną Straży Pożarnej w Polsce, tylko w 2014 roku wybuchło aż 2228 pożarów w budynkach użyteczności publicznej. Jakie podjąć działania w razie wybuchu pożaru i kto jest odpowiedzialny...
 • Historia Straży Pożarnej

  0
  21.05.2015
  Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizo...
 • Straż pożarna

  0
  21.05.2015
  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof...
 • OZNACZENIA OPERACYJNE SAMOCHODÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  0
  21.05.2015
  Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostkę, z której pochodzi pojazd. z czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazd...
 • Państwowa Straż Pożarna

  0
  21.05.2015
  Państwowa Straż Pożarna  – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Historia Państwową Str...
 • Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  0
  21.05.2015
  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ...
 • Miejsca powstawania pożarów

  0
  21.05.2015
  1.       W rolnictwie: budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże: wiaty, kotłownie), budynki inwentarskie i magazynowe, sterty i stogi, budynki i instalacje przerobu produktów rolnych (młyny, paszarnie itp.), maszyny rolnicze, środki transportu rolnicze, uprawy rolne, łąki, nieużytkowane...
 • Ochotnicza Straż Pożarna

  0
  21.05.2015
  ORGANIZACJA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i i...
 • Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń

  0
  21.05.2015
  Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęskę żywiołową zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to: - wady oraz niepr...
 • Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.

  0
  21.05.2015
  Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru: Zwarta zabudowa oraz występowanie palnych elementów w budynku lub instalacji.  Brak wymaganych oddzieleń przeciwpożarowych umożliwia łatwiejsze rozprzestrzenianie się pożaru.  Niewłaściwe składowanie materiałów oraz brak porządku i czystości - dotyc...
 • BHP strażaka

  0
  21.05.2015
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków podczas ćwiczeń pożarniczych. 1. Nie może być dopuszczony do ćwiczeń strażak, który nie przedstawi aktualnego orzeczenia lekarskiego. 2. Nie wolno dopuścić do ćwiczeń strażaka, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz potrzebnych...
 • Przebieg i rozwój pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.

  0
  21.05.2015
  Rozwój pożaru to intensyfikacja procesów spalania. Charakteryzuje go szybkość spalania, temperatura oraz intensywność wymiany gazowej. Szybkość spalania to ilość substancji palnej spalającej się w jednostce czasu na powierzchni spalania. W przypadku spalania się cieczy mówimy o szybkości wypalania czyli obniżania się p...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.