Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • Najczęstsze przyczyny pożarów

  0
  21.05.2015
  Przyczyny powstawania pożarów są różne, do najczęściej spotykanych zalicza się: 1. Nieostrożność osób dorosłych  jak i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. płomieniem, zapałkami, itp. np.: • porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów parnych, • palenie tytoniu...
 • Grupy pożarów

  0
  21.05.2015
  W zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania pożary dzielą się na 4 grupy: A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia, np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, stoma, B - pożary cieczy palnych i substancji...
 • Materiały palne

  0
  21.05.2015
  Materiały palne Wszystkie materiały można podzielić na: - niepalne, -palne.   Materiałem niepalnym nazywamy taki materiał, którego próbki poddane badaniom w określonych warunkach i czasie, nie zapalają się, nie wydzielają palnych gazów mogących zapalić się od płomienia umieszczonego nad powierzc...
 • Zjawiska towarzyszące procesowi spalania

  0
  21.05.2015
  Wynikiem procesu spalania jest: - wydzielanie się gazów palnych, - wydzielanie się gazów toksycznych, - powstawanie dymu. Rodzaje i ilość powstających przy spalaniu gazów palnych zależy przede wszystkim od rodzaju palącego się materiału oraz od ilości powietrza w strefie spalania. Do gazów palnych powsta...
 • Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

  0
  21.05.2015
  Na zewnątrz płonącego pomieszczenia pożar może się rozprzestrzenić przez wszelkiego rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna. Przez otwory okienne przeniesienie ognia może nastąpić: - bezpośrednio - na skutek zapalenia sąsiedniego obiektu (pomieszczenia) przez wydobywające się na zewnątrz pło...
 • Stan osobowy i funkcje w sekcjach, zadania i czynności funkcyjnych w sekcji.

  0
  21.05.2015
  Ochotnicze Straże Pożarne, w zależności od wyposażenia dzielą się na straże typu M i S. W OSP typu M brak jest stałego środka transportu, a sprzęt gaśniczy umieszczony jest na przyczepie lub ładowany w czasie alarmu na podstawiony środek transportu. Są to jednostki lokalnego działania.  OSP typu S wyposażone...
 • Zachowanie się materiałów i konstrukcji w wysokich temperaturach

  0
  21.05.2015
  Odporność ogniowa elementu konstrukcji budowlanej jest to cecha mierzona czasem, podczas którego element ten w warunkach pożaru nie traci wytrzymałości mechanicznej, szczelności pożarowej i izolacyjności cieplnej. O zachowaniu się elementów budowlanych w warunkach pożaru decydują następujące czynniki: - czas...
 • Zasady i sposoby ogłaszania alarmu.

  0
  21.05.2015
  Pod pojęciem „alarm" rozumiemy pośpieszne osiągnięcie stanu gotowości bojowej pododdziału straży pożarnej. Taki alarm nazywany jest alarmem bojowym, dla odróżnienia od alarmu ćwiczebnego, który przeprowadza się dla celów szkoleniowych. Pod pojęciem „gotowość bojowa" rozumiemy zdolność pododdziału ...
 • Zachowanie się w czasie alarmu i jazdy do pożaru

  0
  21.05.2015
  Strażak przybywający na alarm powinien przede wszystkim wypełnić obowiązki wiążące się z zajmowaną w sekcji funkcją. Pierwszy przybywający do strażnicy strażak otwiera i zabezpiecza przed zatrzaśnięciem się bramę garażu, a w porze nocnej zapala światła w strażnicy oraz na zewnątrz, po czym wkłada ubranie ochronne i uzb...
 • Warianty obsad pojazdów pożarniczych przez sekcje

  0
  21.05.2015
  W ochotniczych strażach pożarnych w zasadzie występują samochody pożarnicze umożliwiające przewóz załogi 6, 4 lub 3 osobowej.
 • Górnicza gościnność

  0
  21.05.2015
  Rozwój ratownictwa górniczego w kontekście poprawy bezpieczeństwa działań ratowniczych, to główny cel warsztatów ratowniczych organizowanych w naszej jednostce - powiedział Andrzej Chłopek, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.  w Bytomiu otwierając dzisiaj I Warsztaty Ratownicze. Przeszło stu u...
 • Rozwinięcia z samochodów pożarniczych, czynności do wykonania.

  0
  21.05.2015
  Działania ratowniczo - gaśnicze rozpoczynają się w momencie przyjazdu sekcji do miejsca pożaru. Na podstawie rozpoznania dowódca wydaje rozkaz wstępny, w którym określa: - miejsce ustawienia samochodu, - kierunek rozwijania linii głównej i miejsce ustawienia rozdzielacza, - sposób wykorzystania posiadanych śr...
 • Gry pożarowe - ratownictwo górnicze

  0
  21.05.2015
  Akcja-reakcja, tak w wielkim skrócie można opisać nowe zasady szkoleń, które wprowadzono w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Gry pożarowe, bo o nich mowa to praktyczne szkolenia wykorzystujące symulację komputerowo-wizualną.             &n...
 • Gry pożarowe - ratownictwo górnicze

  0
  21.05.2015
  Akcja-reakcja, tak w wielkim skrócie można opisać nowe zasady szkoleń, które wprowadzono w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Gry pożarowe, bo o nich mowa to praktyczne szkolenia wykorzystujące symulację komputerowo-wizualną.             &n...
 • IX Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych

  0
  21.05.2015
  IX Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych w Polsce dopiero za dwa lata - lecz już dzisiaj - w dniu zakończenia VIII zawodów na Ukrainie - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uruchomiła oficjalną stronę internetową imprezy: www.zawodyratownicze2014.pl . Tym samym rozpoczęto oficjalne przygotowania do ...
 • Wymiana informacji na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach

  0
  21.05.2015
  Porozumienie z Austrią Wymiana informacji na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach,  jak i wymiana informacji na temat akcji ratowniczych, metod i zasad szkolenia ratowniczego oraz wyposażenia technicznego służb ratowniczych, to tylko niektóre tezy  z podpisanego dzisiaj porozumieni...
 • Konferencja prasowa z udziałem ratowników górniczych z Kazachstanu

  0
  21.05.2015
  W imieniu Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu zapraszam na konferencję prasową z udziałem ratowników górniczych z Kazachstanu. Spotkanie z Państwem odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 16 kwietnia br. o godz. 12.00 w CSRG S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 /parter/. Oficjalna d...
 • Wymiana informacji na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach

  0
  21.05.2015
  Porozumienie z Austrią Wymiana informacji na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach,  jak i wymiana informacji na temat akcji ratowniczych, metod i zasad szkolenia ratowniczego oraz wyposażenia technicznego służb ratowniczych, to tylko niektóre tezy  z podpisanego dzisiaj porozumieni...
 • Zgrupowanie kondycyjno - szkoleniowe ratowników górniczych - nurków.

  0
  21.05.2015
  18 czerwca /poniedziałek/ br w Zarzeczu na jeziorze Żywieckim - pierwsza grupa - 15 ratowników górniczych - nurków będzie uczestniczyć w zgrupowaniu kondycyjno - szkoleniowym. Jest to jedno z cyklu szkoleń, które musi zaliczyć każdy z nurków, wchodzących w skład zastępów do wykonywania prac podwodnych utrzymywanyc...
 • Porozumienie ze słowackimi ratownikami

  0
  21.05.2015
  Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie ratownictwa górniczego z Główną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Republice Słowackiej. – Nie będzie to tylko współpraca na papierze. Wierzę, że nabierze realnego kształtu – powiedział Stanisla...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.