Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • Ratownictwo morskie

  0
  21.05.2015
  Ratownictwo morskie - działania podejmowane przez organizacje państwowe lub społeczne w celu niesienia pomocy na morzu. Międzynarodowym znakiem ratownictwa morskiego jest czerwony krzyż maltański namalowany na białym tle. Wyróżnia się ratowanie: ludzi - bezpłatne ratowanie życia lub zdrowia pasażerów i załóg jedn...
 • Ratownictwo górnicze

  0
  21.05.2015
  - to dział ratownictwa  zajmujący się : udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i ...
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

  0
  21.05.2015
  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – polska służba powstała 1 stycznia 2002, do której zadań należy pomoc i likwidowanie zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. Zajmuje się akcjami ratowniczymi, usuwaniem szkodliwych substancji chemicznych, pracami podwodnymi (poszukiwania, badania). W skrócie...
 • Substancje niebezpieczne

  0
  21.05.2015
  Ciekłe: aceton alkochol butylowy benzen chlorobenzen ksylen toluen aninlina cyjanowodór czterochlorek dwusiarczek trójchloroetylen chloroform kwas azotowy kwas fosforowy kwas solny kwas siarkowy   Gazowe: tlenek węgla tlenek azotu amoniak chlor dwutlenek si...
 • Polskie Ratownictwo Okrętowe

  0
  21.05.2015
  Polskie Ratownictwo Okrętowe (PRO) - polskie przedsiębiorstwo armatorskie z siedzibą w Gdyni, którego domeną są holowania oceaniczne i pełnomorskie. Polskie Ratownictwo Okrętowe powstało w 1951 jako organizacja, której zadaniem było oczyszczanie polskiego wybrzeża z wraków pozostałych po działaniach drugowojennych. ...
 • W górach bezpiecznie - szkonlenie online

  0
  21.05.2015
  Wypadki w górach to problem coraz powszechniejszy. Coraz więcej osób stać na wyjazd w polskie góry, niestety nie zawsze turyści są przygotowani na taki wyjazd. Akcje ratownicza w górach to nie tylko koszty finansowe ale i emocjonalne zarówno po stronie poszkodowanych jak i ratowników i ich rodzin. Wiele wypadków zdarza...
 • O ratownictwie chemicznym

  0
  21.05.2015
  Ratownictwo chemiczne - dziedzina techniki i nauki zajmująca się problematyką usuwania awarii oraz ich skutków w przemyśle chemicznym i transporcie chemikaliów. Ratownictwo chemiczne to zespół kilku (w tej chwili 6) jednostek specjalistycznych na terenie kraju. Jednostki te wyposażone są w odpowiednie przyrządy i sk...
 • Wałbrzysko - Kłodzka Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  Grupa Wałbrzysko - Kłodzka działa na terenie 2400 km2, sprawując opiekę nad obiektami narciarskimi o łącznej długości 23500 m oraz 1600 km siecią szlaków turystycznych. 145 ratowników ochotników i kandydatów, w tym 12 ratowników zawodowych zrzeszonych jest w trzech sekcjach operacyjnych: Sekcja Operacyjna Wałbrzych ...
 • Podhalańska Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  Teren działania Grupy: Gorce, Pieniny, Beskid Wyspowy, pasmo Polic, Orawa, oraz część Beskidu Sądeckiego: powierzchnia - 4.200 km2, szlaki turystyczne - 1.500 km, ponad 50 wyciągów narciarskich. W grudniu 1954 roku powstaje grupa Rabczańska GOPR. Od 1965 roku Grupa przyjmuje imię Krzysztofa Berbeki, ucznia Rabczańskieg...
 • Jurajska Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Jurajska GOPR powstała w 1998 r. ze struktur Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które pierwszą akcję ratunkową odnotowało 14 lipca 1993 r. Teren działania Grupy Jurajskiej, to obszar geograficzny Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (2.50...
 • Krynicka Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  W sezonie letnim i zimowym działa kilka dyżurek przy schroniskach i wyciągach. Szczegółowy ich wykaz można uzyskać w Stacji Centralnej tel. (018) 477 74 44.      Grupa Krynicka GOPR powstała w 1952 roku jako jedna z 3 pierwszych Grup w ramach struktur GOPR. Grupa (Krynicka GOPR) obejmuje swoim...
 • Bieszczadzka Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  Grupa Bieszczadzka GOPR powołana została w 1961 roku w Sanoku, który do dziś jest siedzibą władz i Centralną Stacją Ratunkową. To usytuowienie spowodowane jest bardzo rozległym terenem działania, który obejmuje Bieszczady, Beskid Niski ( do lini drogi Jasło-Nowy Żmigród-Krempna ) oraz Pogórze Przemyskie, Góry Słonne, P...
 • Karkonoska Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  Teren działania Grupy Karkonoskiej to: Sudety Zachodnie, Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Góry Sokole, Grzbiet Lasocki i Wzgórza Bramy Lubawskiej.      Ratownictwo w Sudetach powstało w grudniu 1952 r. po złożeniu przyżeczenia przez pierwszych ratowników uczestnic...
 • Zostań ratownikiem GOPR

  0
  21.05.2015
  Jak zostać ratownikiem GOPR?  Każdy chętny, młody, sprawny fizycznie, bez lęku wysokości człowiek, który pokochał góry i ludzi w nich działających, o ustabilizowanej sytuacji finansowej (ratownicy o pieniądzach nie rozmawiają, ale w pierwszym okresie cała działalność w GOPR opiera się na sprzęcie indywidualnym...
 • Ratownictwo górskie

  0
  21.05.2015
  Ratownictwo górskie – działania związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w terenie górskim, poszukiwanie zaginionych osób, udzielanie pomocy medycznej ofiarom wypadków, transport poszkodowanych do miejsc, gdzie można im udzielić pełnej pomocy medycznej; również działania prewencyjne związane z informowaniem o z...
 • Beskidzka Grupa GOPR

  0
  21.05.2015
  Grupa Beskidzka działa na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego, zachodniej części Beskidu Średniego oraz Pasma Babiogórsko-Jalowieckiego. Śłużbę ratowniczą pełni zespół 400 ratowników ochotników, w tym 12 zawodowych, którzy dyżurują w okresie zarówno letnim, jak i zimowym w systemie całodobowym w 5 stacjach r...
 • Ratownictwo wodne

  0
  21.05.2015
  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną...
 • Program „I Warsztatów ratowniczych CSRG S.A.”

  0
  21.05.2015
  Warsztaty ratownicze CSRG S.A." odbędą się 25 października /czwartek/ br. w stacji ratownictwa w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 /aula/.Początek o godz. 9.00  (termin 25.10.2012r., miejsce CSRG S.A. w Bytomiu, ul. Chorzowska 25, AULA) Honorowy Patronat Naukowy: Piotr Litwa - Prezes Wyższego Urzędu G...
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

  0
  21.05.2015
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 1997 r.) Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. N...
 • Statut WOPR

  0
  21.05.2015
  STATUT WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej WOPR, działa na podstawie Ustawy o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach i innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego oraz na podstawie niniejszego stat...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.