Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje

  0
  21.05.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górski...
 • Sekcja Płetwonurkowa Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR

  0
  21.05.2015
  Sekcja Płetwonurkowa jest odpowiedzialna za wyszkolenie członków Grupy Operacyjnej w zakresie współpracy ratownika z płetwonurkiem podczas akcji poszukiwawczej, jak również za podnoszenie kwalifikacji ratowników- nurków. W skład sekcji wchodzą instruktorzy CMAS, PADI oraz płetwonurkowie z obu tych organizacji. Współ...
 • Bezpieczeństwo nad wodą: Karetka wodna

  0
  21.05.2015
  Mazury.  Epizod pierwszy: Środek lata w spokojnej przystani jachtowej gdzieś nad jez. Śniardwy. Nagle telefon. Krótka informacja i trzy osoby spiesznym krokiem udają się do motorówki. Odcumowują i ruszają na sygnale, przecinając tor wodny. To zespół Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tym ...
 • Sekcja Wodna Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR

  0
  21.05.2015
  Jesteśmy jednostką której działania są ściśle związane z wodą, a obszar Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz Mietkowskiego Zbiornika Retencyjnego, na którym pracujemy wymusza stała dbałość o kondycję, dobry poziom umiejętności pływackich, a także sprawne posługiwanie się pozostającym w naszej dyspozycji sprzętem pływającym...
 • Sekcja Medyczna Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR

  0
  21.05.2015
  Z uwagi na fakt, że bierzemy udział w zabezpieczeniach wielu imprez na wodzie i nie tylko, zdajemy sobie sprawę, że nasi ratownicy powinni posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu ratownictwa przedmedycznego, dlatego też stworzyliśmy sekcję medyczną. Ratownictwo medyczne jest jednym z naszych podstawowych zadań.Sekcja med...
 • Grupa Operacyjna Dolnośląskie WOPR

  0
  21.05.2015
  Informacje Ogólne    Grupa Operacyjna Dolnośląskie WOPR jest drużyną ratowniczą działającą przy Dolnośląskim WOPR, powstałą po powodzi "stulecia" w 1997 roku. Z czasem przerodziła się w profesjonalną, wyszkoloną jednostkę ratowniczą. Jesteśmy postrzegani jako jedna z najlepszych niezawodowych ...
 • Centrum powiadamiania ratunkowego

  0
  21.05.2015
  Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - działa w systemie ratownictwa medycznego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Głównym zadaniem CPR jest przyjmowanie (numery telefonów 999, 998, 112), analizowanie i wysyłanie przez dyspozytorów w miejsca zagrożeń odpowiednich służb. W CPR najczęściej działają razem służb...
 • Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR

  0
  21.05.2015
  Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR, zwane w skrócie "HOPR" jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną stałą służbą, zajmującą się medycyną ratunkową, wchodzącą w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. HOPR zrzesza w patrolach i drużynach ratowniczych (jednostkach ratowniczych) osoby posiadające kw...
 • Pogotowie ratunkowe

  0
  21.05.2015
  Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych. Najczęściej pracującymi lekarzami systemu Państwowego Rat...
 • Dz.U.Nr.130/2002r. poz.1112 Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze

  0
  21.05.2015
  USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polski...
 • Dz.U.04.170.1791 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie wymagań dla lądowisk

  0
  21.05.2015
  Dz.U.04.170.1791        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm....
 • Literatura dotycząca HEMS

  0
  21.05.2015
  Gałązkowski R. Kłosiński P. „Polskie Lotnictwo Sanitarne 1955 – 2005” Wydawnictwo medyczne  Borgis 2005 Głowacki B Kłosiński P. Sobczak G. „Nowy śmigłowiec sanitarny – tak, ale jaki? ”Skrzydlata Polska Nr.6/2005 s.6 - 11 Guła P. „Ratownictwo z powietrza”Orga...
 • WYMAGANIA STAWIANE LĄDOWISKOM

  0
  21.05.2015
  Zgodnie z zawartymi definicjami w Ustawie Prawo Lotnicze miejsca lądowań podzielono na: - lotnisko to wpisany do rejestru lotnisk, wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wr...
 • ŚMIGŁOWCE RATOWNICZE

  0
  21.05.2015
  PZL Mi-2 i Mi-2 Plus   Śmigłowiec Mi-2 (popularny "czajnik") oraz jego nowsza wersja PZL Mi-2 plus są lekkimi, dwusilnikowym, wielozadaniowymi śmigłowcami z pojedynczym wirnikiem nośnym. Śmigłowiec posiada przegubowy trzyłopatowy wirnik nośny i dwułopatowe metalowe śmigło ogonowe. Łopaty wirni...
 • Podstawy prawne działania LPR

  0
  21.05.2015
  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze – reguluje stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego, z pominięciem lotnictwa państwowego.  (W myśl tej ustawy do lotnictwa państwowego zaliczają się statki powietrzne używane przez: Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Policję, Państwową Straż Pożarną i Sł...
 • Czas dotarcia na miejsce zdarzenia

  0
  21.05.2015
  Jednym z kryteriów decydujących o wezwaniu zespołu HEMS, jest  z pewnością czas dotarcia do poszkodowanego i jego stan. Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pozostają w 3 – 4 minutowej gotowości do startu i operują w 60 km obszarze działania od bazy. W związku z powyższym dyspozytorzy Centrów Powiadami...
 • Wskazania do wezwania zespołu HEMS

  0
  21.05.2015
  Kryteria  sugerujące konieczność zadysponowania  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  -  zespołu  HEMS ·    chory  nieprzytomny ·    nagłe zatrzymanie krążenia ·    ostry incydent wieńcowy ·    zawa...
 • Kryteria wzywania HEMS

  0
  21.05.2015
  Śmigłowce realizujące zadania HEMS to odpowiedniki karetek reanimacyjnych. Ich standard wyposażenia w sprzęt medyczny i leki jest równorzędny z wymaganiami stawianymi karetkom reanimacyjnym. Ich zadanie polega przede wszystkim na dostarczeniu medycznego zespołu ratowniczego do miejsca zdarzenia. Zadanie ewakuowania pos...
 • Wypadki masowe

  0
  21.05.2015
  Kolejna procedura wprowadzona przez SP ZOZ LPR dotyczy udziału więcej niż jednego śmigłowca w zdarzeniach o charakterze masowym.  Taka decyzja leży w gestii dowódcy akcji ratowniczej po uwzględnieniu następujących kryteriów: - liczby poszkodowanych - stanu poszkodowanych - możliwości szpitali, które znajdują si...
 • Przekazywanie informacji do załogi HEMS

  0
  21.05.2015
  Wzywając śmigłowiec należy pamiętać o konieczności nieco innego określania miejsca zdarzenia niż stosowane w przypadku wzywania ambulansu. Oznacza to w praktyce, że z punktu widzenia pilota, który ma dotrzeć na miejsce zdarzenia, klasyczna informacja typu nazwa ulicy i numer domu jest  niewystarczająca. Osoba wzyw...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.