Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • Wpływ alkoholu na organizm

  0
  05.11.2015
  W umiarkowanych ilościach może pozytywnie wpływać na nasz organizm, ale nie u każdego, nie zawsze i nie każdy rodzaj alkoholu. Skutki wypicia większej jego ilości czujemy już następnego dnia, gdy męczy nas kac, ale czy zdajemy sobie sprawę jak właściwie alkohol wpływa na nasz organizm? Wpływ alkoholu na mózg Zast...
 • Centrum powiadamiania ratunkowego

  0
  21.05.2015
  Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - działa w systemie ratownictwa medycznego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Głównym zadaniem CPR jest przyjmowanie (numery telefonów 999, 998, 112), analizowanie i wysyłanie przez dyspozytorów w miejsca zagrożeń odpowiednich służb. W CPR najczęściej działają razem służb...
 • Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR

  0
  21.05.2015
  Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR, zwane w skrócie "HOPR" jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną stałą służbą, zajmującą się medycyną ratunkową, wchodzącą w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. HOPR zrzesza w patrolach i drużynach ratowniczych (jednostkach ratowniczych) osoby posiadające kw...
 • Pogotowie ratunkowe

  0
  21.05.2015
  Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych. Najczęściej pracującymi lekarzami systemu Państwowego Rat...
 • Dz.U.Nr.130/2002r. poz.1112 Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze

  0
  21.05.2015
  USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polski...
 • Dz.U.04.170.1791 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie wymagań dla lądowisk

  0
  21.05.2015
  Dz.U.04.170.1791        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm....
 • Literatura dotycząca HEMS

  0
  21.05.2015
  Gałązkowski R. Kłosiński P. „Polskie Lotnictwo Sanitarne 1955 – 2005” Wydawnictwo medyczne  Borgis 2005 Głowacki B Kłosiński P. Sobczak G. „Nowy śmigłowiec sanitarny – tak, ale jaki? ”Skrzydlata Polska Nr.6/2005 s.6 - 11 Guła P. „Ratownictwo z powietrza”Orga...
 • WYMAGANIA STAWIANE LĄDOWISKOM

  0
  21.05.2015
  Zgodnie z zawartymi definicjami w Ustawie Prawo Lotnicze miejsca lądowań podzielono na: - lotnisko to wpisany do rejestru lotnisk, wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wr...
 • ŚMIGŁOWCE RATOWNICZE

  0
  21.05.2015
  PZL Mi-2 i Mi-2 Plus   Śmigłowiec Mi-2 (popularny "czajnik") oraz jego nowsza wersja PZL Mi-2 plus są lekkimi, dwusilnikowym, wielozadaniowymi śmigłowcami z pojedynczym wirnikiem nośnym. Śmigłowiec posiada przegubowy trzyłopatowy wirnik nośny i dwułopatowe metalowe śmigło ogonowe. Łopaty wirni...
 • Podstawy prawne działania LPR

  0
  21.05.2015
  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze – reguluje stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego, z pominięciem lotnictwa państwowego.  (W myśl tej ustawy do lotnictwa państwowego zaliczają się statki powietrzne używane przez: Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Policję, Państwową Straż Pożarną i Sł...
 • Czas dotarcia na miejsce zdarzenia

  0
  21.05.2015
  Jednym z kryteriów decydujących o wezwaniu zespołu HEMS, jest  z pewnością czas dotarcia do poszkodowanego i jego stan. Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pozostają w 3 – 4 minutowej gotowości do startu i operują w 60 km obszarze działania od bazy. W związku z powyższym dyspozytorzy Centrów Powiadami...
 • Wskazania do wezwania zespołu HEMS

  0
  21.05.2015
  Kryteria  sugerujące konieczność zadysponowania  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  -  zespołu  HEMS ·    chory  nieprzytomny ·    nagłe zatrzymanie krążenia ·    ostry incydent wieńcowy ·    zawa...
 • Kryteria wzywania HEMS

  0
  21.05.2015
  Śmigłowce realizujące zadania HEMS to odpowiedniki karetek reanimacyjnych. Ich standard wyposażenia w sprzęt medyczny i leki jest równorzędny z wymaganiami stawianymi karetkom reanimacyjnym. Ich zadanie polega przede wszystkim na dostarczeniu medycznego zespołu ratowniczego do miejsca zdarzenia. Zadanie ewakuowania pos...
 • Wypadki masowe

  0
  21.05.2015
  Kolejna procedura wprowadzona przez SP ZOZ LPR dotyczy udziału więcej niż jednego śmigłowca w zdarzeniach o charakterze masowym.  Taka decyzja leży w gestii dowódcy akcji ratowniczej po uwzględnieniu następujących kryteriów: - liczby poszkodowanych - stanu poszkodowanych - możliwości szpitali, które znajdują si...
 • Przekazywanie informacji do załogi HEMS

  0
  21.05.2015
  Wzywając śmigłowiec należy pamiętać o konieczności nieco innego określania miejsca zdarzenia niż stosowane w przypadku wzywania ambulansu. Oznacza to w praktyce, że z punktu widzenia pilota, który ma dotrzeć na miejsce zdarzenia, klasyczna informacja typu nazwa ulicy i numer domu jest  niewystarczająca. Osoba wzyw...
 • Wybór i przygotowanie miejsca lądowania

  0
  21.05.2015
  Planz i Adler autorzy książki pt. ‘Medycyna Ratunkowa’ zwrócili uwagę na to, iż „naziemne załogi pogotowia, które wzywają śmigłowiec w celu ewakuowania ofiar wypadku, muszą znać sposoby wyznaczania bezpiecznego lądowiska i bezpiecznego prowadzenia prac wokół śmigłowca”. Gdy zespół medyczny karet...
 • Transport chorego do szpitala

  0
  21.05.2015
  Zespół RM może na miejscu zdarzenia, po zbadaniu pacjenta, ocenić, że korzystniejsze jest przetransportowanie chorego do szpitala bardziej odległego niż najbliższy (możliwości leczenia w szpitalu najbliższym mogą być ograniczone z powodu np.: braku specjalistów, braku wolnych miejsc na OIOM). Czynniki, jakie należy roz...
 • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy współpracy ze śmigłowcem

  0
  21.05.2015
  Zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy współpracy ze śmigłowcem a) ustawienie i zabezpieczenie ambulansu: -     w wybranym miejscu lądowania, na skraju, powinna stać karetka z włączoną sygnalizacją świetlną. -     zamknąć drzwi od karetki i usunąć wszelkie luźne i lekkie przedmioty ...
 • Przekazanie pacjenta i start śmigłowca

  0
  21.05.2015
  Przekazanie pacjenta i start śmigłowca W związku z tym, że standard stosowany w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym przewiduje przy współpracy z personelem naziemnym wyłączenie silników na sam moment przekazania pacjenta, może ono odbywać się w warunkach dość komfortowych. Nie ma hałasu silników, nie ma silnego podmuchu ...
 • Zabezpieczenie miejsca lądowania

  0
  21.05.2015
  Lądowanie i start śmigłowca są momentami szczególnie niebezpiecznymi. Oznacza dla personelu naziemnego konieczność bycia przygotowanym na akcję ratunkową skierowaną dla załogi HEMS. Należy pamiętać, że każdym działaniom ratowniczym, przy których pracuje wiele osób towarzyszą emocje. Wzywając w rejon działania śmigłowi...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.